IKAPOK II

Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově

Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově

IKAP2

21. 3. 2023

V rámci projektu IKAP OK II vzniklo na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově Centrum pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání, které umožňuje efektivní organizaci podobných akcí pro žáky naší školy. Významně také rozšiřuje vzájemnou spolupráci s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) a Katedrou aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. 

Metodici RC APA pod vedením pana PhDr. Martina Lajzy připravili pro žáky třetích ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika sérii workshopů. Tématem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Semináře byly organizovány jako spojení teoretické přednášky a praktické výuky. Žáci si mohli aktivně vyzkoušet současné způsoby rozvoje základů pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání. 

Celého bloku seminářů se zúčastnilo bezmála 100 žáků naší školy, kteří měli možnost obohatit své znalosti a dovednosti v dané oblasti, jež je v současné době velmi aktuální a exponovaná. Vzdělávání žáků uvedeného oboru bude pokračovat v květnu tohoto roku.

Další aktivitou RC APA jsou vzdělávací semináře pro pracovníky mateřských škol našeho regionu. GJB a SPgŠ poskytuje pro konání těchto vzdělávacích programů prostory, včetně velké tělocvičny. Dne 14. 3. 2023 proběhl seminář „Dítě se SVP v předškolním inkluzivní vzdělávání“, kterého se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků z mateřských škol Olomouckého kraje. Účastníci velmi ocenili praktické výstupy. Hlavními tématy byly zdravotní pohybová výchova – vady páteře, skolióza; pohybové aktivity pro děti předškolního věku a matematická pregramotnost v pohybových aktivitách v inkluzivním předškolním vzdělávání.

Díky intenzivní spolupráci GJB a SPgŠ v Přerově s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK byl škole udělen status Fakultní školy FTK. Ředitelka školy převzala z rukou děkana pana Mgr. Michala Šafáře, Ph.D. smlouvu a informační desku, která je umístěna při vstupu do naší školy.

Otevírá se tak cesta k pokračování aktivit, a to i po ukončení projektu IKAP OK II. 


Mgr. Romana Studýnková

ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově

koordinátorka věcných aktivit KA 4 IKAP OK II