IKAPOK II

CKP 08 – ZŠ Hustopeče nad Bečvou - kroužek Tvořílkova dílna očima garanta aktivit na ZŠ

CKP 08 – ZŠ Hustopeče nad Bečvou - kroužek Tvořílkova dílna očima garanta aktivit na ZŠ

IKAP2

7. 3. 2023

V rámci projektu IKAPOK II vedu na Základní škole v Hustopečích nad Bečvou kroužek Tvořílkova dílna, který navštěvují žáci třetí a čtvrté třídy. Kroužek je zaměřen na zručnost, kreativitu a rozvíjení fantazie, ale také na praktické využití znalostí, které děti nabývají ve školní výuce.  Praktické aplikování znalostí (například měření, rýsování či počítání) pomáhá žákům jejich vědomosti prohloubit a nenásilnou formou je zapojit do běžného života. 

Při výrobě polystyrénových sněžítek jsme si dokonce předvedli elektrostatický jev v praxi!

K tvorbě výrobků využíváme rozmanité materiály a dle ročního období se snažíme do výrobků zakomponovat i dostupné přírodniny. Děti se obzvlášť těší z výrobků, které mohou použít jako výzdobu do bytu nebo je někomu darovat. Když mi pak děti ukazují fotky ze štědrovečerní večeře s prostíráním, které jsme společně vyrobili nebo potkám maminku, která má na krku přívěsek z moduritu, který jsme s dětmi tvořili z podzimních listů, mám z toho velkou radost.

Velké nadšení přijde vždy, když pracujeme s neobvyklou technikou, jako je třeba enkaustika.  Při napodobování této starověké malební techniky děti pomocí žehličky roztápěly voskové barvy a vyvíjením různých tlaků a tahů žehličkou vytvářely abstraktní obrazy, které se jim moc povedly. 

Modelování stromů z papírových tašek, bylo taky překvapivě populární, když si děti vyzkoušely, že z obyčejného papírového pytlíku mohou vytvořit trojrozměrný model stromu a to pouze stříháním a kroucením!  

Tvořílkovu dílnu se snažím vést v duchu pohody a klidu a s dětmi často probíráme, co si přejí tvořit a společně se pak těšíme na další projekty, co máme v plánu. Teď je to například příprava na Velikonoce či batikování!


V Hranicích dne 7. března 2023

Garant aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou - Zdeňka Indruchová