Jak na hrací kostku?

Jak na hrací kostku?
22. 8. 2021

Projektové dny pro žáky ZŠ, které se uskutečnily v květnu a červnu SŠ polytechnické Olomouc, nabídly žákům ukázky rukodělných prací s různými materiály. Na zámečnické dílně si mohli vyrobit svoji hrací kostku, na klempířské dílně krabičku z plechu a v dřevodílně vlastní vařečku. Vyzkoušeli si tak, jak je manipulace s těmito materiály odlišná a jaké postupy zpracování se nejčastěji používají. Vlastní výrobek si pak s sebou odnesli domů.