IKAPOK II

KMK 08 Odborný seminář Výroba kuchyňského nábytku

KMK 08 Odborný seminář Výroba kuchyňského nábytku

IKAP2

30. 6. 2022

Odborný seminář Výroba kuchyňského nábytku, který uspořádal KMK08 ND v rámci projektu IKAP2 dle Akčního plánu aktivit proběhl 21.6.2022 v kuchyňském studiu Voráč interiéry s.r.o. Olomouc. Droždín v rozsahu 2 hodin. Seminář byl určen pro metodiky konzultanty a odborné pedagogy spolupracujících středních odborných škol Olomouckého kraje:

SŠ polytechnická Olomouc 

SPŠ Hranice.

Odborníkem z praxe (přednášejícím) byl p. Zdeněk Voráč, majitel a jednatel firmy Kuchyně interiéry s.r.o. Olomouc – Droždín.

Účastníci semináře obdrželi dříve pozvánku s programem semináře, který se věnoval těmto oblastem:

  1. Úvodní seznámení s historií firmy
  2. Prohlídka kuchyňského studia se zaměřením a nové technologie a kování
  3. Návštěva dílen firmy se zaměřením na práci na CNC stroji
  4. Prezentace návrhů firmy v SW KitchenDraw pro zákazníky
  5. Diskuze – výměna zkušeností o nových materiálech a kování využívaných při výrobě kuchyní.

Na závěr všichni účastníci akce vyjádřili pozitivní ohlasy k přednášejícímu a jeho inspirativnímu obsahu prezentací. Ze strany odborníka z praxe byl přislíben souhlas s možností exkurzí žáků spolupracujících škol do kuchyňského studia i do výroby. Odborného semináře se zúčastnilo celkem 13 metodiků-konzultantů a pedagogů ze spolupracujících středních odborných škol.