IKAPOK II

Centrum multimediálních technologií

Zkratka: CMT

Centrum multimediálních technologií disponuje moderním technologickým vybavením a pomůckami. Toto odborné pracoviště má výukově vzdělávací funkci. Cílem je učit pedagogy škol zapojených do projektu pracovat s nejmodernějším zařízením, moderními technologiemi, programy a softwary včetně těch programů a softwarů, které jsou volně dostupné a pro školy využitelné. V případě volné kapacity na vzdělávacích akcích bude účast nabízena i pedagogům dalších škol v kraji.

Sídlo: Střední škola průmyslová, Přerov, Havlíčkova 2

Kontakty

Procházka Hynek, Ing.

Garant praktické výuky digitální gramotnosti

hp@vslg.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

Kavka Libor, Ing. Ph.D.

Garant konferenční výuky digitální gramotnosti

libor.kavka@vslg.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

Mgr. Blanka Chytilová

Garant pro spolupráci digitální laboratoře

blanka.chytilova@sps-prerov.cz

Střední průmyslová škola, Přerov

Mrázek Jakub, Mgr.

Krajský metodik - vedoucí KMK DG 03

mrazek@vsps-su.cz

VOŠ a SPŠ, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Dokumenty

Semináře

Celkem dokumentů: 2

Semináře

Lms_moodle_pro_ucitele.pdf

12. 12. 2022

Lms_moodle_pro_spravce.pdf

12. 12. 2022

Záznamy z webinářů

Celkem dokumentů: 10

Záznamy z webinářů

Ochrana soukromí a osobních údajů v kyberprostoru

9. 3. 2023

Kybernetická bezpečnost pro uživatele ve školství

7. 3. 2023

AI ve školství

6. 10. 2023

Zabezpečení školní sítě

24. 11. 2022

Úniková hra

24. 11. 2022

Python pro školy

24. 11. 2022

Mobilní digitální učebna

24. 11. 2022

Etický hacking pro správce školních sítí

19. 11. 2023

Zásady psaní odborných prací s využitím digitálních technologií a jak odhalit plagiátorství

12. 7. 2023

Ochrana dětí v kyberprostoru

1. 1. 2023