IKAPOK II

KROUŽEK 3D MODELOVÁNÍ

KROUŽEK 3D MODELOVÁNÍ

IKAP2

8. 3. 2023

Kroužek 3D modelování je určen primárně pro studenty Střední průmyslové školy strojnické Olomouc. Kroužku by se teoreticky mohli zúčastnit i studenti jiných středních škol z projektu IKAPOKII, nicméně se tak zatím neděje. Na tento kroužek ve školním roce 2022/2023 dochází každý týden do jedné z počítačových učeben školy obvykle 5 až 10 studentů, kteří sami chtějí a mají zájem se v dané problematice procvičit, zdokonalit a rozšířit své dovednosti. 

Kroužek je zaměřen zejména na 3D modelování v programu Autodesk Inventor v jeho nejnovější verzi (letos Autodesk Inventor 2023). Studenti si nejčastěji sami, po dohodě a schválení s vyučujícím, vyberou stroj či část stroje nebo zařízení, kterou chtějí modelovat. Následně postupně v hodinách kroužku nejprve modelují jednotlivé díly a poté je skládají do sestav pomocí vzájemných vazeb. Kromě vylepšení zručnosti studentů v ovládání programu Autodesk Inventor, studenti zjistí funkci a konstrukci jednotlivých zařízení, což jim může pomoci i v teoretických předmětech. Podle řešené problematiky se věnuje čas i souvisejícím problémům jako: rozpohybování (nejprve statické) sestavy vč. vazeb omezující pohyb v určitém rozsahu, efektivita práce s normalizovanými součástmi, pevnostní kontrola pomocí analýzy MKP (metoda konečných prvků), využití design acceleratoru pro generování specifických strojních součástí, dodání svarových spojů a obrábění po svařování, různé zobrazování a rendrování sestav apod. 

V letošním školním roce jsme se zatím zaměřili na model dílenského svěráku, kulového ventilu a planetové převodovky, tedy na zcela typické strojní celky. V následujícím pokračování kroužku v probíhajícím školním roce se máme v plánu zaměřit na modelování dalších strojních mechanismů s orientací na modelování plechových dílů a rámových konstrukcí – nicméně, jak bylo uvedeno výše, kroužek je maximálně přizpůsoben studentům, a proto se tento plán může změnit. 

„Zlatým hřebem“ kroužku je každoročně pořádaná školní soutěž mezi všemi dobrovolně přihlášenými studenty naší školy. Bude se soutěžit jak v kategorii 3D, na kterou jsou studenti tímto kroužkem primárně připravováni, tak v kategorii 2D, tedy kreslení v programu Autodesk AutoCAD. Soutěž proběhne v rámci kroužku 8. března 2023. Přihlášení studenti budou v časovém limitu jedné hodiny modelovat zcela originální zadání a nejlepší z nich obdrží věcné ceny a budou reprezentovat školu v dalších CAD soutěžích - jednou z nich bude prestižní soutěž pořádaná naší školou, ve které zápolí i studenti z jiných krajských (moravských) škol. Termín této soutěže je 24. března 2023. 

Pevně věřím, že studentům kroužek přináší spoustu zábavy a nových užitečných informací, které zužitkují během soutěží, studia a třeba i budoucího pracovního procesu. Držím palce!


Ing. Adam Šiška

vedoucí volnočasové aktivity