IKAPOK II

Kroužek 3D modelování na počítači pro žáky ZŠ

Kroužek 3D modelování na počítači pro žáky ZŠ

IKAP2

20. 3. 2023

Na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci (CKP 05) se jako každý rok koná kroužek 3D modelování na počítači pro žáky devátých tříd základních škol. Žáci pracují se softwarem Autodesk Inventor (nejnovější verze) – dále jen SW, a naučí se základní ovládání a funkce pro tvorbu 3D těles.


V prvních hodinách jsou žáci seznámeni se SW – jak spustit SW, jaké je uspořádání prvků na úvodní obrazovce a na pracovní ploše SW. Dalším krokem je seznámení se se základními principy tvorby 3D těles a výběrem správné pracovní šablony, ve které budeme navrhovat objekt, popřípadě skládat více objektů tak, aby tvořili ucelený 3D model nebo funkční sestavu.

Zpočátku modelujeme jednoduchá tělesa například hrací kostku, přičemž si řekneme i nějaké zajímavosti o uspořádání čísel na hracích kostkách (např. že součet všech čísel na protějších stěnách je vždy 7). 


V dalších hodinách společně modelujeme díly k sestavám jako jsou např. formule, ptačí budka či panáček z nejznámější stavebnice na zeměkouli. Tyto díly pak poskládáme k sobě a vytvoříme kompletní model sestavy.


Pro zpestření a rozšíření znalostí žáků si každý, kdo chce, připraví podklady pro vlastní model, který bude mít rozměry max. 50x50x3 (D x Š x V v milimetrech). Model si následně překreslí do 3D a poté žáky učím jak si vytvořit podklady pro 3D tisk. V hodinách, které věnujeme 3D tisku, si vysvětlíme princip, jak pracuje 3D tiskárna a seznámíme se se základním nastavením parametrů pro 3D tisk (výška vrstvy, barvy, podpory, lemy atd.). V neposlední řadě vygenerujeme G-kódy a žáci si svůj model vytisknou max. dvoubarevně, který jím zůstane na památku.


Závěrem bych chtěl říct, že kroužek pro uchazeče je zdarma a každoročně se hlásí víc a víc žáků. Jen pro zajímavost, v letošním roce se přihlásilo celkem 26 žáků. Bohužel kapacita učebny je max. 15 žáků, tak jsem musel kroužek rozdělit na 2 skupiny, kdy jedna chodí v liché týdny a druhá skupina chodí v sudé týdny.


Ing. Petr Kozák

vedoucí volnočasové aktivity