IKAPOK II

Metodický den oborové didaktiky KMK ICT 03 zaměřený na přechod z blokového programování na vyšší programovací jazyk MicroPython

Metodický den oborové didaktiky KMK ICT 03 zaměřený na přechod z blokového programování na vyšší programovací jazyk MicroPython

IKAP2

16. 6. 2022

Dne 8. června 2022 zorganizoval KMK ICT 03 na VOŠ a SPŠE Božetěchova v Olomouci tzv. Metodický den oborové didaktiky. Tentokráte byl zaměřený na přechod z blokového programování na vyšší programovací jazyk MicroPython. Přítomní pedagogové se zúčastnili vzorové vyučovací hodiny, na které se žáci prvního ročníku poprvé setkali s vyšším programovacím jazykem. Ověřili jsme si hypotézu, že začít s vyšším programovacím jazykem je pro žáky podstatně snadnější, když předtím nějakou dobu nejprve programují pomocí bloků a nemusí tedy řešit syntax programovacího jazyka, ale řeší sémantiku - význam jednotlivých bloků. Vzorová vyučovací hodina pod vedením Mgr. Radka Stejskala byla skvěle metodicky připravena a vedena, nechyběla motivace žáků, byla zvolena vhodná obtížnost látky                a připraveny byly také příklady k procvičení, které žáci zvládli. Po vyučovací hodině se zúčastnění pedagogové pustili do diskuze o metodice výuky programování a vzájemně si vyměnili své zkušenosti z výuky. Další přidanou hodnotou metodického dne bylo, že učitelé, kteří se doposud nesetkali s jazykem Python, tak mohli na názorných příkladech pochopit syntax základních konstrukcí. Prodiskutovali jsme metodiku výuky programování od ZŠ až po vyšší ročníky SŠ. Jako bonus jsme nahlédli na práci s frézkou - ukázku předvedl Ing. Petr Ženčica."