IKAPOK II

Metodický den oborové didaktiky – Základy kovářských prací

Metodický den oborové didaktiky – Základy kovářských prací

IKAP2

3. 7. 2022

Krajský metodický kabinet 06 Strojírenská mechanika uspořádal dne 14. 6. 2022 pro pedagogy odborných předmětů strojírenství workshop Metodický den oborové didaktiky – Základy kovářských prací. Workshop se konal v malebném prostředí hradu Sovinec, kde pedagog Tomáš Holíček pozval do své kovářské dílny jak žáky ze Střední odborné školy lesnické a strojírenské, Šternberk, tak i odborné pedagogy.

Workshop se skládal ze tří části. V první, teoretické, části vyučující přehledně shrnul základní kovářské práce a vysvětlil, které stroje a nástroje lze pro práci používat. 


Ve druhé části, praktické, si žáci mohli práci s kovářskými nástroji vyzkoušet. V úvodu byli poučeni o bezpečnosti práce při práci se žhavými předměty a se zásadami práce s kovářskými buchary. Vyučující připravil žákům tento úkol: vykovat jednoduchý tvar na polotovaru - tyč kruhového průřezu. Použít kovářskou výheň, kleště, kladivo a kovadlinu. Žáci byli velmi šikovní a zadaný úkol úspěšně zvládli.


V závěrečné části workshopu proběhl ve velmi příjemné atmosféře rozbor vyučovací hodiny, vyhodnocení použitých výukových metod, výměna zkušeností a námětů. 


Všichni zúčastnění hodnotili workshop za velmi přínosný a ocenili množství nápadů a inspirací, které v průběhu workshopu načerpali.


Ing. Zora Aichlerová

Krajský metodik kabinetu Strojírenské mechaniky