Montíci montují na eMku

Montíci montují na eMku
22. 8. 2021

Dne 14. 5. 2021 v dílnách SPŠ Jeseník CKP 06 probíhal workshop s názvem „Montíci montují na eMku“. Akce probíhala v rámci podpory polytechnického vzdělávání a zúčastnila se jí
spolupracující ZŠ Jeseník, příspěvková organizace. Cílem akce bylo seznámit žáky s polytechnickými učebnami a prostředím dílen SPŠ Jeseník.

Na začátku byli žáci rozděleni na dvě skupiny. První skupina měla k dispozici učebnu se stavebnicemi Merkur a Lego a skupina druhá navštívila učebnu pro „stavaře“, kde si mohla vyzkoušet stavění se stavebnicemi Teifog. Děti si také hravou formou mohly vyzkoušet na čas montáže a demontáže šroubových spojů. Podívaly se, jak funguje model parního stroje a také si prohlédly učebnu 3D tisku. Po krátké pouze na občerstvení se skupinky vyměnily a workshop pokračoval.

Povedené akce se zúčastnilo 28 žáků z 1. – 3. ročníku a 5 pedagogů ze spolupracující ZŠ. 

V průběhu workshopu se spontánně zapojilo sedm studentů z 1. ročníků učebních oborů strojní mechanik a obráběč kovů. Zapojení studentů bylo oboustranně obohacujícím prvkem!

Workshop splnil svůj cíl, seznámil žáky hravou formou s možnostmi polytechnického vzdělávání zaměřeného na téma: Strojírenství a Stavitelství hravou formou.

Dětem se aktivity velmi líbily o čemž svědčí i to, že se program protáhl o více než 30 minut. Velmi je zaujal parní stoj a nejvíce si pochvalovaly stavebnici Teifog, což je stavění z materiálů velmi podobným skutečným materiálům používaných v praxi.

Také pedagogové provázející žáky projevili zájem o tuto aktivitu a již navázali další spolupráci, která je plánovaná na měsíc červen.


V Jeseníku dne 20. 5. 2021


Mgr. Jiří Viterna, koordinátor věcných aktivit CKP 06