Máme Microsoft

Jestliže máme zavedené Microsoft prostředí (účty žáků a učitelů, Outlook atd.), určitě se vyplatí použít tyto nástroje, než se snažit převádět školu na cokoliv jiného…

Microsoft Teams

zpřístupnění studijních materiálů

zadávání úkolů

hodnocení úkolů

testy – ve spojení s Microsoft Forms

sdílení celé obrazovky, konkrétního okna či programu

audio/video konference s možností nahrávání hodin a automatického ukládání

chat

Microsoft Whiteboard – online tabule

Veškerá pomoc na adrese: www.skolanadalku.cz

Online pohotovost:

Miroslav Dvořák, krajský ICT metodik (projekt SYPO při NPI ČR)

E-mail: miroslav.dvorak@npicr.cz
Tel. +420 605 851 387