IKAPOK II

Platforma Elektromobilita a její bezpečnost

Platforma Elektromobilita a její bezpečnost

IKAP2

3. 7. 2022

Předmětem setkání odborníků ze dvou Krajských metodických kabinetů (04 Automobilové techniky a 14 Bezpečnost a ochrana osob a majetku) bylo velmi aktuální a zajímavé téma elektromobility. Odborní pedagogové středních škol se setkali na Platformě při výměně zkušeností na Střední odborné škole v Hranicích.

Ing. Pavel Trojan z krajského metodického kabinetu Automobilové techniky představil vozidlo Nissan Leaf II. generace – možnosti nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost při nabíjení a provozu vozidla. Velký důraz byl kladen na možnosti vznícení některých elektromobilů od trakční baterie a následné možnosti postupu HZS při vlastním hoření elektromobilu případně hybridního automobilu. Uvedené vozidlo bylo po technické stránce porovnáno s vozidlem Tesla model S 75D. Obě vozidla byla fyzicky přítomna a připravena pro praktickou ukázku vybavenosti vozidel a zážitkovou jízdu pro pedagogy.

V další části platformy pokračoval Ing. Vladimír Lon z krajského metodického kabinetu Bezpečnosti a ochrany osob a majetku, který účastníky seznámil s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů a stručné prezentoval zásady hašení jednotlivých druhů látek. Krátce prezentoval i možnosti hašení elektrických přístrojů a elektromobilů. Po jeho vystoupení se účastníci přesunuli do venkovních prostor, kde proběhla praktická ukázka hašení. Všichni pedagogové měli rovněž možnost si použití ručních hasících přístrojů prakticky vyzkoušet.

Velkým přínosem tohoto setkání byla možnost praktických ukázek jak používání elektromobilů, tak i používání ručních hasících přístrojů. Takto nově získané zkušenosti poslouží k přenosu na ostatní odborné pedagogické pracovníky škol a k případnému zařazení do výuky.


Ing. Pavel Trojan, krajský metodik kabinetu Automobilové techniky

Ing. Vladimír Lon, krajský metodik kabinetu Bezpečnosti a ochrany osob a majetku