IKAPOK II

PLATFORMA KMK 03 ICT, KMK 09 ELEKTROTECHNIKA, KMK 17 AUTOMATIZACE A ROBOTIKA A KMK 18 VIRTUÁLNÍ REALITA

PLATFORMA KMK 03 ICT, KMK 09 ELEKTROTECHNIKA, KMK 17 AUTOMATIZACE A ROBOTIKA A KMK 18 VIRTUÁLNÍ REALITA

IKAP2

16. 6. 2022

Dne 14.6. 2022 se na VOŠ a SPŠE Olomouc sešli pedagogové ze středních škol Olomouckého kraje, se zaměřením informatika, elektrotechnika, automatizace, robotika a virtuální realita, aby vzájemně sdíleli a vyměňovali si zkušenosti v oblasti mikrokontrolérů.

Kabinet 03 ICT představil programování mikrokontrolerů: ESP32 a mikropočítače micro:bit, na to navázal KMK 09 elektrotechniky s příspěvkem o využití́ mikrokontrolerů v elektronice: Arduino, ESP 8266 a ATmega32. Dále kabinet automatizace a robotiky KMK 17 seznámil přítomné s využitím mikrokontrolerů v automatizaci: STM8. A kabinet virtuální reality 
KMK 18 předvedl rozšířenou a virtuální realitu. Bylo možno si i prakticky vyzkoušet 3D brýle. Na závěr proběhla živá diskuse ke všem příspěvkům.

Platformu pedagogové hodnotili velmi pozitivně a těší se na další aktivity jednotlivých kabinetů.

Ing. Jiří Burda

Vedoucí KMK 17