IKAPOK II

PLATFORMA KMK 10 APLIKOVANÁ CHEMIE A KMK 16 ZDRAVOTNICTVÍ

PLATFORMA KMK 10 APLIKOVANÁ CHEMIE A KMK 16 ZDRAVOTNICTVÍ

IKAP2

29. 6. 2022

Dne 28.6. 2022 proběhla na SZŠ a VOŠ zdravotnické Emanuela Pöttinga a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Platforma kabinetu aplikované chemie a kabinetu zdravotnictví. Platforma byla zaměřena na sdílení a výměnu zkušeností pedagogů středních škol zapojených do projektu. 

Vedoucí KMK aplikované chemie Mgr. Matějek představil činnost kabinetu a novinky zaměřené na mobilní aplikace ve výuce chemie – Chemie hrou, KingDraw, Mechanismus, metodik Mgr. Novák představil příklad dobré praxe – aktivizující metodu Kdo jsem? na téma sacharidy.

Na to navázal kabinet zdravotnictví svými příspěvky, příkladem dobré praxe KAHOOT! a Dokument Katka v podání metodiček Mgr. Roučové a Mgr. Frondlové. Vedoucí kabinetu zdravotnictví Mgr. Přikrylová doplnila informace ze stáží a další činnosti kabinetu.


Dne 28.6.2022

Mgr. Přikrylová Lucie

Vedoucí KMK 16