RPVOK

Evaluační dotazníky pro střední školy

Evaluační dotazníky pro střední školy

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

17. 2. 2023

Ve spolupráci s metodiky projektu KA3 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání vznikl unikátní materiál tří evaluačních dotazníků, který je již nyní k dispozici zainteresovaným středním školám v Olomouckém kraji. 

Jedná se o samostatně či skupinově použitelné evaluační baterie, které identifikují spokojenost studentů s teoretickou výukou, praktickou výukou a internátním ubytováním.

Evaluační dotazník zaměřený na teoretickou část výuky měří spokojenost studentů ve 12 oblastech: výklad učitele, aktivity pro studenty, znalosti vyučujícího, didaktické dovednosti učitele, vztah mezi studenty a vyučujícím, připravenost hodin, množství a kvalita předaných znalostí a dovedností, využitelnost v praxi, nároky vyučujícího, spravedlnost při hodnocení, komunikace s vyučujícím a časové využití vyučovací hodiny. 

Evaluační dotazník zaměřený na praktickou část výuky pokrývá 10 oblastí: srozumitelnost a názornost praktického vyučování, atraktivnost praxí, odbornost učitele, didaktické schopnosti, vztah učitele a studentů, připravenost praktického vyučování, užitečnost získaných poznatků, spravedlnost při hodnocení, časová dotace a komunikace s učitelem.

Evaluační dotazník zaměřený na internátní ubytování se snaží postihnout 7 klíčových oblastí, které se týkají zájmových kroužků na domově mládeže, jejich připravenosti a pravidelnosti, vztahových aspektů mezi studenty a vychovateli, vyjadřovacích a komunikačních dovedností vychovatele a uplatňování spravedlivého přístupu.