RPVOK

Kulatý stůl – setkání metodiků Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a zástupců Informačních a poradenských středisek Úřadu práce Olomouckého kraje

Kulatý stůl – setkání metodiků Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a zástupců Informačních a poradenských středisek Úřadu práce Olomouckého kraje

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

26. 10. 2022

Dne 4. 10. 2022 se uskutečnilo setkání – kulatý stůl - metodiků Krajského centra

prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a zástupců Informačních

a poradenských středisek Úřadu práce Olomouckého kraje. Setkání proběhlo

v prostorách UPOL FTK.


Cílem kulatého stolu byla výměna informací o aktuální situaci předčasných odchodů

ze vzdělávání a možnostech přístupu k této problematice. Zástupci IPS byli seznámeni

s aktivitami KCPPO za uplynulé období, s vytvořenými metodickými materiály a

plánovanými aktivitami. Poradci z IPS ÚP prezentovali aktuální činnost středisek,

zkušenosti z praxe a inspirativní možnosti práce se žáky ohroženými školním

neúspěchem.