RPVOK

Seznámení s aplikací pro podporu kariérového poradenství SALMONDO

Seznámení s aplikací pro podporu kariérového poradenství SALMONDO

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

24. 1. 2023

V pátek 20.1.2023 proběhlo on-line setkání metodiků Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání s vedoucí Krajského centra kariérového poradenství v odborném vzdělávání, Mgr. Adélou Štěpánkovou, za účelem seznámení metodiků KA03 s webovou aplikací na podporu kariérového poradenství SALMONDO. Metodikům byl představen tento kariérní a rozvojový nástroj určený pro žáky ZŠ, SŠ, výchovné a kariérové poradce, byla prezentována práce s diagnostickým softwarem a představeny jednotlivé dílčí moduly. Licence programu byla díky projektu RPVOK zakoupena a v současné době je již nástroj proškolenými kariérovými poradci v praxi využíván.