RPVOK

Spolupráce krajských center

Spolupráce krajských center

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

6. 12. 2022

V pátek 25. 11. 2022 se sešli pracovníci dvou krajských center, a to Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a Krajského centra kariérového poradenství v odborném vzdělávání s cílem posílení spolupráce v regionech (Jeseník, Šumperk, Prostějov, Přerov, Olomouc). Hlavním úkolem setkání bylo zefektivnění společných činností obou týmů na regionální úrovni, vzájemné seznámení se s aktuálními výstupy obou center a plánování zaškolení metodiků KCPPO v programu SALMONDO, který byl díky projektu RPV OK zakoupen a v současné době už je kariérovými poradci v praxi běžně používán.