RPVOK

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Zkratka: KCPPO

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) poskytuje podporu a pomoc školám a školním poradenským pracovníkům, velmi úzce spolupracuje s kariérovými poradci na školách. Zaměřuje se na komplexní problematiku snižování rizika budoucí nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a chudoby. Připravuje a do praxe škol přenáší opatření preventivní povahy. Pomáhá však řešit i individuální situace konkrétních žáků a studentů. Pracovníci centra jsou připraveni pomoci hledat účinná řešení pro to, aby ohrožení a znevýhodnění žáci a studenti dokončili svá studia a získali dobrou kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce. Centrum úzce spolupracuje s regionálními pracovišti IPS Úřadu práce, s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Olomouckém kraji, se Středisky výchovné péče v Tršicích a v Šumperku, s Regionálním centrem Aplikovaných pohybových aktivit. Bohužel v České republice má od roku 2012 počet předčasných odchodů ze vzdělávání trvale vzrůstající trend. KCPPO usiluje o zavedení systému komplexních preventivních i kompenzačních opatření tak, aby byl tento nepříznivý trend v blízké budoucnosti nejen zastaven, ale i zvrácen.

Sídlo: Fakulta tělesné kultury – Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Miru 117, Olomouc - Neředín

Poslední aktuality

Kartáři

KCPPO

11. 5. 2023

Kartáři

Podpora žáka v rozvoji kompetencí řízení vlastní kariéry a ve vlastním rozhodová...

Čím bych chtěl/la být?

KCPPO

11. 5. 2023

Čím bych chtěl/la být?

...co jsem už věděl/a , co jsem se dozvěděl/a ...co mě překvapilo ...jak je to p...

Přečtěte si nové odpovědi na otázky výchovných poradců

KCPPO

28. 3. 2023

Přečtěte si nové odpovědi na otázky výchovných poradců

Kdo a jakým způsobem zajišťuje výchovnou péči v pobytových školských zařízeních...

Představení projektu UpSkilling

KCPPO

26. 1. 2023

Představení projektu UpSkilling

Zástupci Krajského centra předčasných odchodů ze vzdělávání se v pátek 13. 1. 20...

Seznámení s aplikací pro podporu kariérového poradenství SALMONDO

KCPPO

24. 1. 2023

Seznámení s aplikací pro podporu kariérového poradenství SAL...

V pátek 20.1.2023 proběhlo on-line setkání metodiků Krajského centra prevence př...

Kariéra na Jesenicku

KCPPO

1. 1. 2023

Kariéra na Jesenicku

Intenzívní dvouhodinové povídání se studenty jesenických středních škol a pěti z...

Pilotní ověřování dotazníkových metod DSS a DRFPOV určených k identifikaci studentů ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

KCPPO

16. 12. 2022

Pilotní ověřování dotazníkových metod DSS a DRFPOV určených...

Metodici KCPPO vytvořili dvě screeningové metody „Dotazník studijní spokojenosti...

Spolupráce krajských center

KCPPO

6. 12. 2022

Spolupráce krajských center

V pátek 25. 11. 2022 se sešli pracovníci dvou krajských center, a to Krajského c...

Metodický dokument: „Odpovědi na nejčastější otázky pracovníků Školních poradenských pracovišť v problematice předčasných odchodů ze vzdělávání“

KCPPO

24. 11. 2022

Metodický dokument: „Odpovědi na nejčastější otázky pracovní...

Metodiky Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání byl vytvoře...

Nová výuková videa a webináře pro výchovné poradce

KCPPO

15. 11. 2022

Nová výuková videa a webináře pro výchovné poradce

Metodici krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání vytvořili p...

Kulatý stůl – setkání metodiků Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a zástupců Informačních a poradenských středisek Úřadu práce Olomouckého kraje

KCPPO

26. 10. 2022

Kulatý stůl – setkání metodiků Krajského centra prevence pře...

Dne 4. 10. 2022 se uskutečnilo setkání – kulatý stůl - metodiků Krajského centra...

Jak řeší prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v ostatních krajích ČR

KCPPO

27. 6. 2022

Jak řeší prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v ostatn...

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v ostatních...

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

KCPPO

27. 6. 2022

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdě...

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Olomouc

Dokumenty

Aktuality

Celkem dokumentů: 2

Aktuality

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v ostatních krajích ČR

31. 5. 2022

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

21. 6. 2022

Ankety

Celkem dokumentů: 1

Ankety

Anketa – Mapování současné úrovně řešení problematiky...

27. 8. 2023

Dotazníky

Celkem dokumentů: 10

Dotazníky

Evaluační dotazník - teorie.docx

9. 1. 2024

Evaluační dotazník - domov mládeže.docx

9. 1. 2024

Evaluační dotazník - odborný výcvik.docx

9. 1. 2024

Metodický pokyn k dotazníkům DSS a DRFPOV.docx

9. 1. 2024

ZÁKLADNÍ INFORMACE K EVALUAČNÍM DOTAZNÍKŮM.docx

9. 1. 2024

Dotazník DSS

31. 7. 2023

Dotazník DRFPOV

31. 7. 2023

Dotazník DSS - zjednodušená verze pro SŠ

18. 9. 2023

Dotazník DSS - ZŠ

18. 9. 2023

Dotazník DRFPOV - zjednodušená verze

18. 9. 2023

Letáky

Celkem dokumentů: 4

Letáky

Leták - Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

31. 5. 2022

Přehled metodických materiálu KCPPO pro ŠPP

23. 8. 2023

Instituce pro podporu ŠPP

23. 8. 2023

Informační leták - Cesta žáka kariérovým poradenstvím.

22. 2. 2023

Prezentace

Celkem dokumentů: 2

Prezentace

Metodika prezentace - Motivační rozhovory

20. 2. 2023

Metodika prezentace - Základy přístupu, technika a strategie vedení poradenského rozhovoru

20. 2. 2023

Příklady z praxe

Celkem dokumentů: 3

Příklady z praxe

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

8. 6. 2022

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v ostatních krajích ČR

31. 5. 2022

Příklady dobré praxe

27. 4. 2022

Příručky

Celkem dokumentů: 1

Příručky

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání pro pracovníky Školních poradenských pracovišť.

14. 4. 2022

Soubor doporučených opatření v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Celkem dokumentů: 1

Soubor doporučených opatření v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Soubor doporučených opatření v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

9. 1. 2024

Vzorové hodiny

Celkem dokumentů: 4

Vzorové hodiny

REKLAMNÍ AGENTURA

9. 5. 2023

POVÍDKA

23. 8. 2023

ČÍM BYCH CHTĚL/LA BÝT

23. 8. 2023

KARTÁŘI

23. 8. 2023

Často kladnené otázky

Videa a webináře

Kontakty

PhDr. Edita Bosáková

Vedoucí

edita.bosakova@upol.cz

Bc. Kateřina Vařechová

Metodik (Přerov)

metodikprerov.kcppo@gmail.cz

PhDr. Monika Krajčová

Metodik (Prostějov)

krajcova@ppp-prostejov.cz

Mgr. Eva Pacherníková

Metodik (Jeseník)

vedouci@ppp-jesenik.cz

Mgr. Markéta Horáková

Metodík (Šumperk)

marketa.horakova@ppp-sumperk.cz

Mgr. Ondřej Kupčík

Metodík (Olomouc)

kupcikondrej@gmail.com