RPVOK

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Zkratka: KCPPO

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) poskytuje podporu a pomoc školám a školním poradenským pracovníkům, velmi úzce spolupracuje s kariérovými poradci na školách. Zaměřuje se na komplexní problematiku snižování rizika budoucí nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a chudoby. Připravuje a do praxe škol přenáší opatření preventivní povahy. Pomáhá však řešit i individuální situace konkrétních žáků a studentů. Pracovníci centra jsou připraveni pomoci hledat účinná řešení pro to, aby ohrožení a znevýhodnění žáci a studenti dokončili svá studia a získali dobrou kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce. Centrum úzce spolupracuje s regionálními pracovišti IPS Úřadu práce, s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Olomouckém kraji, se Středisky výchovné péče v Tršicích a v Šumperku, s Regionálním centrem Aplikovaných pohybových aktivit. Bohužel v České republice má od roku 2012 počet předčasných odchodů ze vzdělávání trvale vzrůstající trend. KCPPO usiluje o zavedení systému komplexních preventivních i kompenzačních opatření tak, aby byl tento nepříznivý trend v blízké budoucnosti nejen zastaven, ale i zvrácen.

Sídlo: Fakulta tělesné kultury – Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Miru 117, Olomouc - Neředín

Poslední aktuality

Jak řeší prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v ostatních krajích ČR

KCPPO

— 27. 6. 2022

Jak řeší prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v ostatn...

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v...

Číst celé
Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

KCPPO

— 27. 6. 2022

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdě...

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Olomouc

Číst celé

Dokumenty

Aktuality

Celkem dokumentů: 2

Aktuality

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v ostatních krajích ČR

31. 5. 2022

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

21. 6. 2022

Často kladené dotazy

Celkem dokumentů: 0

Často kladené dotazy

Dokumenty nejsou dočasně k dispozici.

Dotazníky

Celkem dokumentů: 1

Dotazníky

Dotazník včasné identifikace

27. 4. 2022

Letáky

Celkem dokumentů: 2

Letáky

Leták - Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

31. 5. 2022

Informační leták

27. 4. 2022

Prezentace

Celkem dokumentů: 1

Prezentace

Informační leták - Cesta žáka kariérovým poradenstvím.

20. 4. 2022

Příklady z praxe

Celkem dokumentů: 3

Příklady z praxe

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

8. 6. 2022

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v ostatních krajích ČR

31. 5. 2022

Příklady dobré praxe

27. 4. 2022

Příručky

Celkem dokumentů: 1

Příručky

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání pro pracovníky Školních poradenských pracovišť.

14. 4. 2022

Vzorové hodiny

Celkem dokumentů: 1

Vzorové hodiny

Vzorová hodina

27. 4. 2022

Videa a webináře

Kontakty

PhDr. Edita Bosáková

Vedoucí

edita.bosakova@upol.cz

Bc. Kateřina Vařechová

Metodik (Přerov)

metodikprerov.kcppo@gmail.cz

PhDr. Monika Krajčová

Metodik (Prostějov)

krajcova@ppp-prostejov.cz

Mgr. Eva Pacherníková

Metodik (Jeseník)

vedouci@ppp-jesenik.cz

Mgr. Markéta Horáková

Metodík (Šumperk)

marketa.horakova@ppp-sumperk.cz

Mgr. Ondřej Kupčík

Metodík (Olomouc)

kupcikondrej@gmail.com