RPVOK

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA)

Zkratka: RC APA

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při podpoře inkluzivního vzdělávání. Prostřednictvím terénních pracovníků (konzultantů APA) nabízí osobní podporu pedagogickým pracovníkům i žákům přímo na školách (všech stupňů a typů). Hlavním cílem je aktivní zapojení všech žáků v rámci školní TV, podpory zdraví i účasti na činnostech mimo prostory školy.
Koordinuje a realizuje podporu materiální i personální, poskytuje metodické materiály, realizuje tematické semináře a workshopy.

Rozcestník

Aktuality

Více

Fotogalerie

Více

Videa a webináře

Více

Zajímavé odkazy

Více

Archiv 2017 - 2020

Více

Časopis

Více

E-newsletter

Více

Vysokoškolské studium a DVPP

Vysokoškolské studium a DVPP

Neformální vzdělávání a volnočasové kroužky

Dokumenty

Plán akcí RCAPA

Celkem dokumentů: 4

Plán akcí RCAPA

Plán akcí RCAPA RPVOK na Září 2023

5. 9. 2023

Přečti si "APA v teorii a praxi"

5. 4. 2023

Plán akcí RCAPA RPVOK na Říjen 2023

21. 9. 2023

Realizační tým RCAPA RPVOK

18. 1. 2023

Prezentace

Celkem dokumentů: 22

Prezentace

Nadané dítě v předškolním vzdělávání

30. 8. 2022

RCAPA, CPGIV a CIZV v realizaci RPVOK

3. 5. 2022

Inkluze v zájmovém vzdělávání

3. 5. 2022

Úvod k rozvoji pohybové gramotnosti v předškolním vzdělávání

29. 9. 2022

Problémové chování dětí se SVP v inkluzivním prostředí MŠ

29. 9. 2022

Mgr. Lenka Baše o „Vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků“

22. 2. 2023

Otázky a odpovědi aplikované TV, aneb Inkluzivní TV pro I. stupeň ZŠ s přesahem do MŠ, Ondřej Ješina a kol.

20. 1. 2023

Dítě z ADHD v inkluzivním předškolním vzdělávání

20. 1. 2023

Uvolňování žáků z tělesné výchovy

19. 9. 2023

Matematika v tělesné výchově

19. 4. 2022

Jiné dítě v MŠ

19. 4. 2022

RPVOK Olomouckého kraje

19. 4. 2022

Význam pohybu, psychomotorický vývoj a jeho vliv na motoriku ve školním věku, zdravý životní styl + obezita

19. 4. 2022

Zdravotní tělesná výchova

19. 4. 2022

Trendy stravování

19. 4. 2022

Kontraindikace zrakových vad

19. 4. 2022

Matematika v tělesné výchově

19. 4. 2022

Syndrom vyhoření

19. 4. 2022

Měření PA, Jeseník, Mgr. Vyhlídal

19. 4. 2022

obezita a MS Jeseník

19. 4. 2022

Kanadský model LTAD, inspirace

19. 4. 2022

Dechová a kompenzační cvičení

19. 4. 2022

Kontakty

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Vedoucí projektu

ondrej.jesina@upol.cz

PhDr. Mgr. Martin Lajza

Odborný metodika APA (Olomoucký kraj)

martin.lajza@upol.cz

Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Regionální konzultant APA (Jeseník, Šumperk, Mohelnice)

ladislav.baloun@upol.cz

Mgr. Gabriela Adámková

Regionální konzultantka APA (Prostějov, Konice, Olomouc)

gabriela.Adamkova@upol.cz

Mgr. Eliška Vodáková

Regionální konzultantka APA (Uničov, Šternberk, Litovel, Olomouc)

eliska.vodakova@upol.cz

Mgr. Adam Jarmar

Regionální konzultant APA (Hranice, Kojetín, Přerov, Velká Bystřice, Olomouc)

adam.jarmar@upol.cz

Mgr. Daniel Mikeška

Externí odborný koordinátor APA (Olomoucký kraj – školní výlety, kurzy)

daniel.mikeska@upol.cz

Mgr. Klára Botková

Kontaktní koordinátor APA (Olomoucký kraj problematika IVP, spolupráce s PPP, SPC OK)

klara.botkova@upol.cz

CENTRA POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (CPGIV)

Bc. Eva Guskovičová

Koordinátorka aktivit APA, CPGIV, SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

guskovicova.koordinatorapa@gmail.com

Mgr. Václav Macháček

Koordinátor aktivit APA, CPGIV, Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240, Jeseník

machacek@soje.cz

Centra inkluzivního zájmového vzdělávání (CIZV)

Mgr. Daniel Krčmář

CIZV SVČ DUHA, Jeseník

krcmardaniel@seznam.cz

Mgr. Jana Hrušáková

CIZV DDM Kojetín

reditelka@ddm.kojetin.cz

Mgr. Aleš Pátek

CIZV DDM Olomouc

turistika@ddmolomouc.cz