IKAPOK II

Setkání strojařů

Setkání strojařů

IKAP2

21. 3. 2023

V březnu tohoto roku se uskutečnila platforma k prohloubení spolupráce dvou kabinetů zabývajících se strojírenstvím – 05 Strojírenství a 06 Strojírenské mechaniky. Setkání se uskutečnilo na Střední průmyslové škola a Středním odborném učilišti v Uničově. 


Po úvodním seznámení se slova ujal Ing. Šmárik z kabinetu Strojírenství ze Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci. Jako příklad dobré praxe vyzdvihl Ing. Šmárik aktivity školy a učitelů odborných předmětů vedoucí ke zkvalitnění výuky CAD. SPŠS Olomouc pořádá cyklické soutěže ve 2D konstruování a 3D modelování s účastí žáků z Olomouckého kraje, které žáky zaujmou a vedou ke zvýšení zájmu o studium strojírenství. Dále hovořil o odborných videích, které v rámci projektu byla natočena. Také představil 4. newsletter kabinetu a pozval přítomné pedagogy k účasti na plánovaných akcích – seminář Vakuum v praxi, plánovaný na 24. 3. 2023, a připravované stáže pro pedagogy.


Následně Ing. Aichlerová ze Střední průmyslové školy v Jeseníku pokračovala v programu a představila kabinet Strojírenské mechaniky. Prezentovala příklad dobré praxe využití svařovacího trenažeru SOLDAMATIC ve výuce odborných předmětů v učebních i studijních oborech na SPŠ Jeseník. Žáci bez zkušeností se svařováním dosáhnou díky tomuto trenažeru základních dovedností v manipulaci se svařovacím zařízením. Umožňuje jim to bez problémů přejít pak na skutečné svářečky. Ing. Lubina a Ing. Adamec si připravili krátké prezentace natočených odborných videí pod hlavičkou kabinetu Strojírenské mechaniky s názvy Pilování metodou odmáčknutím hrany na SŠT Mohelnice a Svařování koutového spoje v poloze PF - obalenou elektrodou na SŠŘ Šumperk. Ing. Aichlerová seznámila v krátkosti přítomné s obsahem newsletteru č. 4, vyzdvihla zejména seminář Nástroje na míru, na kterém byl představen svařovací robot DOOSAN, typ M 1013. K této technické novince pojednal velmi kvalifikovaně učitel SŠŘ Šumperk p. Ženčák. Rozebral možnosti využití ve výuce, použité didaktické metody a výsledky výuky.


Jako technické aktuality představily oba kabinety inovativní technická zařízení, která lze využívat k výuce odborných předmětů. Kabinet Strojírenství prezentoval skener pro 3D tisk využívaný na Sigmundově SŠ strojírenské Lutín. Ing. Jalůvka uvedl praktickou ukázku využití skeneru značky HandyScan307. Kabinet Strojírenské mechaniky prezentoval svařovací trenažer využívaný na SPŠ Jeseník. P. Kussior, učitel odborného výcviku, předvedl práci se svařovací trenažerem SOLDAMATIC, který splňuje současné technické trendy a metody názorného vyučování.


Po praktických ukázkách a vyzkoušení obsluhy trenažeru přítomnými učiteli proběhla bohatá diskuse s otázkami, vztahujícími se k oběma zařízením. Učitelé si vyměňovali zkušenosti a názory na metodiku inovativní výuky. Setkání se neslo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.


Ing. Zora Aichlerová

krajský metodik – vedoucí kabinetu Strojírenské mechaniky