Střední průmyslová škola Hranice v rámci projektu IKAPOK II spolupracuje se třemi partnerskými základními školami.

Střední průmyslová škola Hranice v rámci projektu IKAPOK II spolupracuje se třemi partnerskými základními školami.
28. 3. 2021

Střední průmyslová škola Hranice v rámci projektu IKAPOK II spolupracuje se třemi partnerskými základními školami. I v téhle covidem poznamenané době se nám podařilo začít s realizací volnočasových aktivit, které podporují polytechnické vzdělávání. 

V ZŠ Hustopečích realizovala kroužek Tvořílkova dílna v lednu a únoru paní Indruchová. Děti se v tomhle kroužku věnují mnoha aktivitám, vyrábí a tvoří věci z různých materiálů a učí se připravovat pokrmy. Tento kroužek nyní neprobíhá, čekáme, až se děti vrátí opět do školy.

Také kroužek Malí badatelé na ZŠ Struhlovsko probíhal pod vedením Mgr. Jurčákové v lednu a únoru. Žáci prováděli v kroužku zábavnou formou fyzikální a chemické pokusy. Už se všichni těší, až budou pokračovat v různých dalších zajímavých pokusech a přijdou na nové poznatky.

Online kroužky se naplno rozjeli v únoru na ŽŠ Šromotovo pod vedením pana Mgr.Drábka a Mgr. Bouchala. V kroužku Digitální fotografie se žáci naučí teorii o fotografování, různé možnosti zpracování a vylepšování fotek, jak správně nastavit fotoaparát a jak všechny tyto poznatky využít v praxi. Kroužek Programování je zasvěcuje hlouběji do počítačového světa plného nepředstavitelných možností.