IKAPOK II

Probíhající události

Zveme Vás na:

KMK04_Workshop_Metodický den oborové didaktiky: Výměna brzdových segmentů kotoučová brzda

Brzdová soustava - výměna brzdových segmentů kotoučové brzdy.

25. 5. 2022

09:00 11:00
07 - SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79

Seminář - Péče o obráběcí nástroje II

V současné době vzrůstá zájem o užívání vysokorychlostních obráběcích nástrojů, jejichž cena se projevuje v nákladech na výrobu. Odborník z praxe názorně předvede základní úkony v péči o nástroje pro strojní třískové obrábění a seznámí účastníky semináře s jejich hlavními zásadami.

25. 5. 2022

14:00 16:00
online

Seminář - Mobilní digitální učebna ve výuce

Příklady dobré praxe využití mobilní digitální učebny ve výuce. Metodiky, příklady využití Chromebook, Microsoft a Apple zařízení, včetně poznámek pro správce školní sítě.

30. 5. 2022

14:00 18:00
online (TEAMS) -

Platforma KMK 04 automobilové techniky A KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení vozidla Nissan Leaf II – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů, s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení vozidel. Dle možností bude vše doplněno praktickými ukázkami.

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384

KMK 16 - Seminář pro pedagogy „Specifika péče na transplantačních jednotkách na hematoonkologických pracovištích v ČR a v zahraničí“

Cílem semináře je seznámit pedagogy se specifiky péče na transplantačních jednotkách v ČR (konkrétně Olomouc, Plzeň) a v zahraničí (Švýcarsko). Informace jsou vhodné k rozšíření učiva.

6. 6. 2022

13:00 15:00
SZŠ Prostějov

Archiv událostí

KMK11 seminář Nové možnosti využití tradičních i netradičních bylin v potravinářství

Uznávaný odborník Ph.D. Roman Pavela přednese odborná témata: jak na využívání přirozených látek v bylinách a rostlinách, použití esenciálních olejů v potravinářství, nové vůně, chutě, náhrady za aditiva, zdravotní benefity a další.

11. 5. 2022

13:00 16:00
SOŠ Prostějov

KMK11 workshop Metodický den oborové didaktiky - Rautové novinky

10. 5. 2022

13:00 15:00
SOŠ o.s. Olomouc

CKP 14 Workshop Bojové techniky

Praktická výuka, nácvik technik sebeobrany a střelby (laserová střelnice)

10. 5. 2022

10:00 13:00
tělocvična ZŠ Hustopeče nad Bečvou

KMK17 - Metodický den oborové didaktiky – Frézka řízená počítačem

Vzorová hodina bude mít dvě části: část přípravy dat na počítači a část obsluhy frézky. Dále bude následovat diskuse nad zvolenými výukovými metodami s odbornými pedagogy.

5. 5. 2022

13:00 16:00
VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3

KMK 15 a KMK 12 - Platforma

Platforma bude zaměřena na představení činnosti, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 12 a KMK 15, kdy oba kabinety představí své nejlepší novinky a příklady dobré praxe a jejich využití pro pedagogy odborných předmětů zemědělského zaměření ve výuce. Současně seznámí účastníky s plánovanými aktivitami na obou kabinetech.

4. 5. 2022

14:00 17:00
online

KMK07 seminář Předstěnové instalační systémy

Odborný seminář ve spolupráci s firmou Alca plast, s.r.o. pro pedagogy vyučující především obor instalatér

2. 5. 2022

10:00 12:00
SŠP Olomouc

KMK 16 Metodický den oborové didaktiky

Okénko do evropského ošetřovatelství - Cílem workshopu metodického dne oborové didaktiky je poskytnout pedagogům inspiraci a možné náměty pro uchopení tématu ošetřovatelství v mezinárodním kontextu.

27. 4. 2022

09:30 12:30
SZŠ Olomouc

KMK 18 - Workshop - Metodický den oborové didaktiky

V rámci aktivity workshop Metodický den oborové didaktiky je připravena vzorová hodina ve třídě 3EF, v předmětu Informatika. Vyučující (Mgr. Franek) si připraví hodinu na téma 3D animace pomocí programu Blender. Do hodiny jsou pozváni další vyučující. Druhou hodinu proběhne diskuze na vyučované téma, přizvaní učitelé poskytnou zpětnou vazbu a zhodnotí proběhlou hodinu z hlediska didaktiky výuky.

21. 4. 2022

13:00 15:00
SŠE Lipník nad Bečvou, uč. ICT1

CKP 14 Workshop Bojové techniky

Praktická výuka, nácvik technik sebeobrany a střelby (laserová střelnice)

20. 4. 2022

10:00 13:00
Tělocvična ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou

KMK 18 - Seminář Rozšířená realita ve vzdělávání

Cílem semináře je seznámit účastníky s oblastí rozšířené reality a ukázat praktické využití rozšířené reality v oblasti vzdělávání. Seminář proběhne online, zájemci hlaste se na mail: nice@spsemoh.cz do 7. 4. 2022.

8. 4. 2022

14:00 16:00
Online

KMK DG 03 Workshop zaměřený na novinky v digitální gramotnosti

Workshop zaměřený na novinky v digitální gramotnosti

7. 4. 2022

15:00 17:00
ONline

KMK 17 - seminář Trendy a vize firmy Siemens v automatizaci se zaměřením na PLC

- Trendy a vize Siemens – digitalizace. - Mikrosystémy: LOGO!, S7-1200, HMI Basic panely. - Praktické ukázky softwareových nástrojů.

7. 4. 2022

14:30 16:30
online

KMK 01 SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA NOVINKY VE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA NOVINKY VE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI Lexikální výpůjčky v češtině

6. 4. 2022

13:00 15:00
Střední škola technická a obchodní v Olomouci, Kosinova 4

Seminář Stavební rozpočet v sw KROS4

Seznámení se programem na tvorbu položkového rozpočtu stavby. Možnosti v programu KROS4.

1. 4. 2022

08:00 11:00
SOŠp a SOUs, Lidická 4, Prostějov

KMK03 Diskusní panel ke gramotnostem

Diskusní panel SETKÁNÍ VYUČUJÍCÍCH SŠ A ZŠ K ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ, MATEMATICKÉ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ

30. 3. 2022

13:00 15:00
Online