Kalendář akcí

Zveme Vás na:

30. 9. 2021

13:00 16:00

KMK11 - seminář Naturální, autentická či přírodní vína a jak se v nich orientovat

Rozpoznávání nových typů vín, jejich výroba a zrání, novinky v technologii vinařství. Přihlášení možné na mailu iveta.stiskalova@seznam.cz
Místo konání: SOŠ Prostějov, iveta.stiskalova@seznam.cz

Archiv údálosti

21. 9. 2021

14:00 17:00

KMK 17 Workshop – Pneumatické pohony ve vzdělávání

V rámci workshopu proběhne seznámení s novinkami firmy FESTO v oblasti pneumatických pohonů s praktickými ukázkami úloh vhodných k využití ve výuce.
Místo konání: SPŠE a OA Mohelnice, Gen. Svobody 2

28. 6. 2021

13:00 14:00

KMK07 seminář Knihovny DEK

Ukázky možností s praktickým nácvikem, jak používat nástroj Stavební knihovny DEK. Ten funguje jako knihovna materiálů od různých dodavatelů. Představeny budou návaznosti na vkládání 3D, možnosti výpočtu skladby 1D, detaily skladeb, export do textu výkresů a další.
Místo konání: on-line, info Ing. Holotíková, holotikoval@ssprool.cz

25. 6. 2021

13:00 15:00

CKP13 soutěž Plakát

Vyhodnocení a rozbor prací žáků se soutěžním tématem Propagace sportovní akce. Soutěže se účastní 42 prací žáků z 5 škol.
Místo konání: ART ECON - Střední školy, s.r.o., Prostějov

25. 6. 2021

12:00 14:00

CKP08 - Workshop - Hrajeme si se dřevem

Místo konání: ZŠ Struhlovsko

25. 6. 2021

10:00 14:00

KMK 14 - odborný seminář Elektromobily

Odborný seminář zaměřený na zvláštnosti provozu elektromobilů. Řešení mimořádných situací při dopravních nehodách elektromobilů.
Místo konání: SPŠ Hranice

24. 6. 2021

16:00 18:00

KMK10 Seminář Biochemie v praxi

Biochemie v praxi
Místo konání: online

24. 6. 2021

15:00 16:00

Pracovní jednání s vymezenou tématikou (MOV)

Místo konání: online

24. 6. 2021

14:00 16:00

KMK03_Pracovní jednání KMK DG

Místo konání: online

24. 6. 2021

09:00 11:00

CKP13 workshop Proces šité vazby

Praktické činnosti v oblasti techniky vazeb, využití šité vazby, kyanotypie.
Místo konání: SŠ polygrafická Olomouc

22. 6. 2021

15:00 16:00

CKP 10 Pracovní jednání

Pracovní jednání
Místo konání: Online

22. 6. 2021

14:00 16:00

Seminář - Techambition

Cílem kurzu je seznámit pedagogy základních a středních škol o novinkách na portále TECHAMBITION. Techambition je šikovný nástroj pro učitele matematiky na každé škole. Podle aktuálních osnov pokrývá učivo od prváku až po maturitu. Nově je přidáván obsah i pro druhý stupeň ZŠ. Portál pomáhá učitelům zařadit do výuky metody, které studenty naučí spolupracovat, argumentovat a ptát se. Díky nim učitelé zlepší vztah studentů k výuce, ti pak v průměru dobrovolně vypočítají 2x více příkladů.
Místo konání: online

21. 6. 2021

14:00 18:00

KA2 KMK03_Seminář_Algoritmizace pro ZŠ a SOŠ

Místo konání: online

18. 6. 2021

13:00 15:00

CKP13 soutěž Grafický design a fotografie

Hodnocení grafických a fotografických prací žáků ZŠ, které vytvořili dle zadaných témat. Společný rozbor a prezentace prací.
Místo konání: ZŠ Řezníčkova Olomouc

17. 6. 2021

16:00 18:00

KA3 – Pracovní jednání CKP 03

Vyhodnocení aktivit CKP03 za druhé pololetí a plán na první pololetí 2021/22, Spolupráce CKP a KMK, výsledky Dotazníku k potřebám pedagogů pro podporu vzdělávání v oblasti informatiky
Místo konání: VOŠ a SPŠ Šumperk

17. 6. 2021

15:00 17:00

KMK05 - Seminář - Moderní trendy v povrchové úpravě technických materiálů

Seminář je určen pro pedagogy odborných předmětů strojírenství. Lektor Ing. Libor Divina. Seminář bude zaměřen za základní seznámení s technologií povrchové úpravy technických materiálů. Představí zařízení, která se využívají pro tuto technologii. Bude se věnovat tématu abraziva a jejich rozdělení. Představí technickou praxi rozsahu použití technologie a její speciální možnosti. Budou představeny konkrétní aplikace a její výsledky a také bude prezentována fotodokumentace prováděných prací. V závěru semináře bude prostor pro dotazy účastníků.
Místo konání: online