Automobilní technika

PLATFORMA KMK 04 AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY A KMK 14 BEZPEČNOST A OCHRANA OSOB A MAJETKU

Popis události

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení souladu Elektromobilu Tesla model S – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem, ukázka nabíjení, ukázka činnosti FVE. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití hasících přístrojů a prostředku s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení FVE. Nejnovější poznatky z praxe Hasičského záchranného sboru.

Informace o události

Začátek (Od)
29. 3. 2023 09:00
Začátek (Do)
29. 3. 2023 14:00

Lektor

Jméno a příjmení
Pavel Trojan

Program události

dle přiložené pozvánky

Určeno pro

členy KMK 04 automobilová technika, členy KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku, odborné pedagogy

Soubory