Řízení týmu

SETKÁNÍ CENTER KOLEGIÁLNÍ PODPORY A KRAJSKÝCH METODICKÝCH KABINETŮ

Popis události

Informace o postupu realizace projektu, sdílení zkušeností s realizací aktivit, plán navazujícího implementačního projektu. Aktivita je určena pro koordinátory věcných aktivit CKP, koordinátory věcných aktivit SŠ (tzv. malých CKP), vedoucí KMK.

Informace o události

Začátek (Od)
4. 4. 2023 10:00
Začátek (Do)
4. 4. 2023 14:00

Lektor

Jméno a příjmení
Bronislava Vláčilová

Program události

Prezence účastníků od 9:30
10:00 – 11:00
1. Základní informace o projektech na implementaci KAP II

2. Informace z Krajského centra kariérového poradenství a Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

3. Informace z Krajského centra podpory podnikavosti - fiktivní firmy jako inspirace pro další školy
4. Souhrnné informace o aktivitách v Centrech kariérového poradenství a Krajských metodických kabinetech
11:30 - 13:30

5. Prezentace úspěšných aktivit „malých CKP“ organizovaných pro žáky
6. Informace k plánu navazujícího implementačního projektu

Určeno pro

Koordinátoři věcných aktivit CKP Koordinátoři věcných aktivit SŠ (tzv. malých CKP) Vedoucí KMK

Soubory