IKAPOK II

Ukázka systému maturitního testování odborných předmětů na VOŠ A SPŠ Šumperk

Ukázka systému maturitního testování odborných předmětů na VOŠ A SPŠ Šumperk

IKAP2

20. 3. 2023

Workshop Den oborové didaktiky s tématem „Ukázka systému maturitního testování odborných předmětů“ za Krajský metodický kabinet 05 Strojírenství uspořádala dne
21. 2. 2023 tentokráte VOŠ a SPŠ Šumperk. Hlavním organizátorem byl metodik-konzultant Ing. Martin Tomášek, který představil zúčastněným odborným pedagogům školní systém interaktivního testování znalostí žáků z odborných předmětů. 


Systém byl zpracován a v provozu doladěn odbornými pedagogy školy a je používán k interaktivní tvorbě testů přímo ve výuce, k tvorbě maturitních testů a umožňuje i generování cvičných testů žáky, kteří si tak průběžně mohou vyhodnocovat úroveň svých znalostí. Testy systém generuje automaticky z rozsáhlé databáze zkušebních otázek (uzavřené i otevřené), která je průběžně aktualizována a doplňována. U testů lze nastavovat předmět, okruh zkoušené látky, počet otázek a způsob hodnocení, včetně nastavení jeho parametrů.  Otázky a odpovědi se do testů načítají v náhodném pořadí z databáze otázek. 


Po představení systému a jeho možností byl celý proces tvorby zpracování a vyhodnocení výsledků testu představen v praktické ukázce za účasti skupiny žáků, kteří předvedli práci s testem jak na školních počítačích, tak na vlastních mobilních telefonech. Po praktické ukázce testování proběhla rozsáhlá diskuse mezi přítomnými pedagogy i žáky prezentujícími testování o možnostech využití dalších didaktických metod a způsobu testování. Workshop hodnotili pedagogové jako velmi zdařilý a přínosný.


Ing. Boris Šmárik

vedoucí krajského metodického kabinetu Strojírenství