Veřejné zakázky

Zařízení a vybavení pro výuku robotiky a mechatroniky

Datum uveřejnění: 13 .9. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do tří níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Pracoviště PLC II. Pneumatické výukové pracoviště III. Robotická buňka

Nákup polytechnických sad a stavebnic

Datum uveřejnění: 13 .9. 2021

Předmětem plněni této veřejné zakázky je dodávka následujících polytechnických sad a stavebnic, a to včetně jejich dopravy: - Stavebnice pro výuku robotiky – 9 ks - Rozšiřující sada k základní stavebnici pro výuku robotiky – 8 ks - Sada rozšiřujících komponent k základní robotické stavebnici na konstrukci robota pro robotický fotbal – 1 ks - Bezdrátová čidla k realizaci experimentů – 1 ks - Sada pro energetické experimenty – 6 ks - Stavebnice umožňující rozvoj algoritmického způsobu myšlení – 1 ks - Sada biologie – 1 ks - Sada chemie – 2 ks - 5 ks Stavebnice pro výuku robotiky (soubor) – 29 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Bezdrátová čidla k realizaci experimentů (soubor) – 7 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Sada biologie (soubor) – 22 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Stavebnice umožňující rozvoj algoritmického způsobu myšlení (soubor) – 8 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Sada fyzika (soubor) – 3 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Sada chemie (soubor) – 5 ks souborů Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nákup automobilových strojů a zařízení

Datum uveřejnění: 13 .9. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, nebo obě části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Automobilové stroje a zařízení II. Řidičský trenažér Předmětem části I. – „Automobilové stroje a zařízení“ je dodávka následujících automobilových strojů a zařízení, a to včetně jejich dopravy, instalace a předvedení funkčnosti: - Přístroj pro měření geometrie kol 3D – 1ks - Automobilový diagnostický tester – 1ks - Vyvažovačka kol – 1ks - Montovačka pneumatik – 1ks - Montážní stroj bez montážní páky – 1ks - Diagnostické zařízení pro měření vibrací, ovality a vyvažování kol osobních vozidel – 1ks - Plnička pro nové chladivo – 1ks - Plnička pro staré chladivo – 1ks - Elektromechanický zvedák s přejezdem – 1ks. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Předmětem části II. – „Řidičský trenažér“ je dodávka a instalace 1ks řidičského trenažéru, a to včetně dopravy a předvedení funkčnosti. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Zajištění občerstvení

Datum uveřejnění: 7 .9. 2021

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání občerstvení na semináře, workshopy a setkaní (dále také jen „události“) v rámci celého trvaní projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II). Zadavatel poptává dodávku do celkem čtyř oblastí, na základě čehož je veřejná zakázka rozdělena do čtyř částí: 1. část: Dodání občerstvení: pro Olomoucko – Prostějovsko – Litovelsko – Šternbersko 2. část: Dodání občerstvení: pro Přerovsko – Hranicko 3. část: Dodání občerstvení: pro Uničovsko – Mohelnicko – Zábřežsko – Šumpersko 4. část: Dodání občerstvení: pro Jesenicko

Nákup nábytku II

Datum uveřejnění: 6 .8. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v některých případech se jedná o nábytek určený do konkrétních prostor, a je proto nutné v těchto případech dodat nábytek přesně na míru. Podrobnosti v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy)

Elektro-laboratoř

Datum uveřejnění: 2 .8. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení elektro laboratoře. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení pro výuku CHE a BI

Datum uveřejnění: 2 .8. 2021

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Vybavení pro výuku biologie Část 2 – Vybavení pro výuku chemie Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro biologickou a chemickou učebnu jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení zdravotních učeben

Datum uveřejnění: 28 .7. 2021

Část 1 – Zdravotnické modely Část 2 – Zdravotnické zařízení 2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele ve výběrovém řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. 2.3 Pokud tato výzva nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této výzvy pro každou část veřejné zakázky. 2.4 Pokud tato výzva nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Nákup fotografického vybavení

Datum uveřejnění: 28 .7. 2021

- Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografického vybavení jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). - Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Mechanický secí stroj s řídícím systémem II

Datum uveřejnění: 14 .7. 2021

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je mechanický secí stroj s řídícím systémem. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup nábytku

Datum uveřejnění: 8 .7. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v některých případech se jedná o nábytek určený do konkrétních prostor, a je proto nutné v těchto případech dodat nábytek přesně na míru. Podrobnosti v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy).

Vybavení pro gastro učebny II.

Datum uveřejnění: 24 .6. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy). Gastronomické zařízení a vybavení bude instalováno v místě plnění dle technického nákresu (Příloha č. 5 této výzvy)

Mechanický secí stroj s řídícím systémem

Datum uveřejnění: 11 .6. 2021

Mechanický secí stroj s řídícím systémem

Vybavení pro gastro učebny

Datum uveřejnění: 7 .6. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu.

„Administrace veřejných zakázek a právní poradenství k projektu IKAPOK II“

Datum uveřejnění: 14 .4. 2021

1. poskytnutí komplexního provedení výběrových řízení na VZ, zadavatelských činností, právní poradenství, konzultace, sepisování smluvních dokumentů, právní rozbory a další právní činnosti v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 programu OPVVV, popřípadě jiné právní úpravy pro zadávání zakázek a vnitřní směrnice zadavatele č.4 k realizaci v orientačním počtu: 1. cca 8 – VZMR 2. cca 4 - podlimitních řízení a 3. cca 1 - nadlimitního řízení 2. poskytnutí právního poradenství v oblasti personalistiky, plnění dodavatelsko-odběratelských vztahů, uzavírání smluv a zastupování při řešení rozporů se smluvními stranami při realizaci projektu. Bližší specifikace je součástí Rámcové smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem jako příloha č. 3 Nejsme plátce DPH, tudíž při hodnocení nabídek dle §115 odst. 3 zákona 134/2016 rozhoduje při hodnocení nabídek cena včetně DPH Otevírání obálek a vyhodnocení bude provedeno dne 4.5.2021 v 10.00 hodin v budově domova mládeže SŠ Polytechnické, Rooseveltova č. 79, kacelář č. 104, Olomouc