IKAPOK II

Workshop Bojové techniky

Workshop Bojové techniky

IKAP2

21. 6. 2022

Dne 10. května 2022 v době od 10:00 do 13:00 hodin byl realizován ve víceúčelové hale v Hustopečích nad Bečvou workshop Bojové techniky pro žáky 6., 7. a 8. ročníků žáků  ZŠ, zaměřený na praktický nácvik a zvládnutí základních technik sebeobrany.

Workshop probíhal postupně dle jednotlivých ročníků. Po úvodním krátkém proškolení z předpisů BOZP byli žáci rozděleni dle ročníku do týmů po 5 žácích + 1 učitel ZŠ. Seznámili se teoreticky a prakticky se základy sebeobrany, následně nacvičovali údery, kopy, pády, úchopy za paže, obranu proti noži, škrcení apod. Prováděli také nácvik střelby na laserové střelnici, která byla zakoupena z projektu IKAP.

Žáci i pedagogové hodnotili tento workshop jako velice důležitý a prospěšný. Ocenili především praktické nácviky sebeobrany a střelby za vydatné pomoci žáků SOŠ Hranice, oboru s bezpečnostně právním zaměřením a také pomůcky pro bojové sporty, které byly zakoupeny z projektu IKAP.

Workshopu se zúčastnilo celkem 58 žáků ZŠ, 6 pedagogických pracovníků, koordinátor věcných aktivit CKP14 Mgr. Petr Flajšar a garant věcných aktivit CKP 14 Ing. Veronika Flajšarová.  Žáci ZŠ se velmi aktivně zapojovali do jednotlivých disciplín.


Zpracovala: Ing. Veronika Flajšarová