IKAPOK II

Workshop – Co dělá pohyb s lidským tělem

Workshop – Co dělá pohyb s lidským tělem

IKAP2

23. 2. 2023

V únoru na SZŠ a VOŠ zdravotnické, Šumperk proběhl workshop, Co dělá pohyb s lidským tělem pro spolupracující ZŠ Šumperk. Žáci pracovali ve dvojicích a vzájemně si měřili fyziologické funkce – krevní tlak, tep, dech, k tomu používali tlakoměr, oxymetr, fonendoskop. FF si měřili v klidu a po fyzické zátěži, kdy udělali 10 a následně 20 dřepů. Žáci si tak prověřili i svou fyzickou zdatnost. Z výsledků bylo patrno, že většina žáků je trénovaná a rozdíly ve FF odpovídají dané zátěži. Na závěr byli účastníci seznámeni s ošetřením nejčastějších úrazů při sportování. Workshop se žákům velmi líbil.


Mgr. Zuzana Gondová

Ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické, Šumperk

Koordinátorka věcných aktivit SŠ