IKAPOK II

Workshop – „Velký den řemesel“

Workshop – „Velký den řemesel“

IKAP2

3. 7. 2022

Workshop ,,Velký den řemesel“ byl největším workshopem pro žáky základních škol, který ve 4. monitorovacím období pořádala Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník. Ukázal žákům ze základních škol v České Vsi, Javorníku a Vidnavy jak zajímavé, pestré či zábavné mohou být řemeslné obory, které mají v našem regionu své nezastupitelné místo. Cílem workshopu bylo seznámit žáky ZŠ s obsahem a činností řemeslných oborů – cukrář, pekař, kuchař-číšník, řezník-uzenář, sedlář, farmář, kovář, zahradník, podkovář či opravář zemědělských strojů. Na každém stanovišti si žáci mohli vyzkoušet připravenou činnost oboru a svůj výtvor si mohli odnést.


Mgr. Iva Syptáková, koordinátor věcných aktivit CKP 12

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník