Zahájení činnosti v projektu IKAPOK II Střední školy zemědělské, Přerov CKP 15

Zahájení činnosti v projektu IKAPOK II Střední školy zemědělské, Přerov CKP 15
26. 3. 2021

Střední škola zemědělská v Přerově se může pochlubit nejen více než 150 letou tradicí, ale v posledních letech a měsících i mnohými novotami a změnami. Cílem školy je bezmezně naplňovat krédo směřování výuky „Učíme se pro život a ne pro školu“ a poskytovat plnohodnotné vzdělání s maximálním uplatněním žáků v praxi a v dalším studiu. 

Proto se naše škola v letošním roce zapojila do již rozběhnutého projektu IKAPOK II s elánem a nemalými plány rozšířit svou činnost. Partnerskými školami v rámci CKP se nám tak staly ZŠ Za mlýnem, ZŠ Předmostí a Středisko volného času Atlas BIOS a dále SŠ Lesnická Hranice, SŠZZ Olomouc, SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník a SOŠ Šumperk. Se středními školami spolupracujeme především v rámci KMK se zaměřením na ekologické zemědělství a mezi již prezentované aktivity patří Novinky z oboru zpracované metodiky konzultanty.

Do plánovaných aktivit CKP jsme zařadili workshopy a kroužky, které budou zaměřeny na praktickou činnost v zemědělství. Pro mladší žáky ZŠ více zaměřené na zvířátka a zahradnictví a pro starší žáky zase na techniku a jízdu na koních.

V současné době jsme již zorganizovali v únoru 2021 workshopy s názvem Zvířata v zimě, které byly určené pro první stupeň ZŠ. Žáci se seznámili se školou, prošli si školní farmu a odborní učitelé jim představili jednotlivá zvířata, která si mohli nakrmit. Následně v odborné učebně vyráběli jednoduché tvary lojových příkrmů pro ptáčky, které si odnesli domů. 

Podle reakcí dětí a kolegů považujeme tyto aktivity za vzájemně přínosné pro školu i praxi.