IKAPOK II

Zahraniční mobility

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků SŠ, VOŠ a školských poradenských zařízení prostřednictvím zahraniční stáže a sdílením příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou dětí, žáků a studentů ze zahraničí, jednotka aktivity je definována jako 1denní (6 hodin) činnost cílové skupiny v zahraniční škole / školském zařízení / vysoké škole. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci SŠ, VOŠ a školských poradenských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků a výstupem projektu je účastník stáže v zahraničí v délce a za podmínek stanovených aktivitou.

Partneři projektu s finančním příspěvkem