RPVOK

„Kondiční cvičení s Mgr. Lenkou Fasnerovou“ na seminářích RCAPA RPVOK

„Kondiční cvičení s Mgr. Lenkou Fasnerovou“ na seminářích RCAPA RPVOK

RPVOK

12. 5. 2023

Semináře RCAPA RPVOK se v Dubnu 2023 zaměřily na aplikaci „prvků zdravotní tělesné výchovy a jejich využití v kondičním rozvoji žáků ve školních i mimoškolních inkluzivních pohybových aktivitách“  

Oblast rozvoje kondičních schopností je nedílnou součástí správného tělesného vývoje člověka významně ovlivňuje oblast jejich zdravého životního stylu, kvalitu života s následnou lepší uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá kondice člověka je významným činitelem ovlivňujícím jeho činností v mnoha oblastech, a proto je nutné ji rozvíjet (nejen ve fitness) již od raného věku všech dětí, žáků …. Není možné z tohoto procesu vyjímat děti, žáky s různým typem oslabení, zde je nutné daná kondiční cvičení vhodně přizpůsobovat, modifikovat dle jejich schopností. Jak správně volit, modifikovat, aplikovat vhodná cvičení a pohybové aktivity je řešeno v rámci oblasti „Zdravotní tělesná výchova“ které se semináře RCAPA RPVOK věnují pod Odborným lektorským vedením Fyzioterapeutky, Mgr. Lenky Fasnerové z Centra pohybu Olomouc.

Lektorka jako Fyzioterapeutka a Speciální pedagožka problematiku „Zdravotní tělesné výchovy …“ prezentuje s vysokou profesní znalostí teoretickou podloženou dlouholetou aktivní praxí, vychází ze zkušeností své praxe fyzioterapeuta, což dodává jejím výkladům vysokou odbornou kvalitu, schopnost relevantně zodpovědět dotazy účastníků k daným problematikám. 

Na seminářích se lektorka věnovala kondičnímu cvičení žáků ve školní tělesné výchově, ale i v mimoškolních aktivitách, a to z pohledu zdravotní tělesné výchovy, „důraz tak nebyl kladen na výkonnost, ale na pozitivní dopad pro celkové zdraví“. (Macháček 2023)

 Byla prezentována metodika a vhodnost aplikace základních kondičních cvičení na posílení celého těla, která lektorka doporučuje zahájit zapojením jednotlivých tělesných segmentů, pracovat s jejich vlastní vahou a rozvíjet jejich vzájemnou koordinaci, následně je rozvíjet s využitím vhodných cvičebních pomůcek, např. míče, cvičební tyče, cvičební lavičky atd.  „Postupovat od nejjednoduššího ke složitějšímu, náročnějšímu“.  

Semináře se konaly v „Centrech pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání“ Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje na SPŠ „emko“ Jeseník, Dukelská a na SŠ polytechnické, Rooseveltova, Olomouc, byly prakticky zaměřené, jednotlivá cvičení si účastníci vyzkoušeli.

Obě akce proběhly v příjemné aktivní, tvůrčí atmosféře a jejich kvalita, přínos pro praxi byly patrné již z aktivního zapojení se účastníků seminářů.

S Mgr. Lenkou Fasnerovou, RCAPA RPVOK spolupracuje dlouhodobě a vzhledem k zájmu o jí vedené semináře budeme naši spolupráci ještě rozvíjet a pro pedagogické pracovníky Olomouckého kraje připravujeme spoustu dalších seminářů, na které Vás srdečně zveme. 

Základní informace naleznete na ikap.cz/RPVOK/ Regionální centrum APA.


Kondice je:  

Tělesný a duševní stav u člověka i všech dalších živých organismů. Kondice – Wikipedie (wikipedia.org)

Tělesná kondice je „souhrn funkcí organismu, které nám umožňují obstát ve fyzicky náročných podmínkách a adekvátně reagovat v konkrétní situaci“. (Krištofič, 2007)


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA