RPVOK

Kontakty

Centrum APA FTK UP Olomouc

Kontakty na osoby odpovědné za jednotlivé aktivity

Kontakty na realizační tým RCAPA RPVOK

„Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“