RPVOK

Mateřinky a ZTV v regionálním centru APA RPVOK na SPŠ Jeseník

Mateřinky a ZTV v regionálním centru APA RPVOK na SPŠ Jeseník

RPVOK

22. 6. 2023

Společně s odbornou lektorkou, fyzioterapeutkou Mgr. Lenkou Fasnerovou z Centra pohybu Olomouc nás spojila myšlenka semináře pro mateřské školy, kde bychom se více zaměřili na téma zdravotní tělesné výchovy (ZTV) přizpůsobené specifikům dětí předškolního věku. Výsledkem byl seminář Cvičení ze zdravotní tělesné výchovy zacílené na děti předškolního věku, který u nás proběhl v minulém týdnu. Měli jsme velkou radost, že se ho zúčastnily paní učitelky z mateřských školek napříč Jesenickem.

U dětí v předškolním věku je pohyb naprosto přirozený a nezbytný pro zdravé dozrávání pohybového aparátu. Odborná literatura uvádí, že by mu měla být vyhrazena ¼ dne! Pohyb by měl být ve větší míře spontánní a ve hravé formě. V mateřských školách i předškolních kroužcích se pedagogové a trenéři snaží o aktivní zapojení dětí. Ve větší míře se rozvíjí herní a pohybové dovednosti obecně. 

Z našeho pohledu by se ale neměly přehlížet zdravotní komplikace s omluvou, že z nich dítě možná vyroste. Snažíme se podpořit Ty, kteří s dětmi pracují, aby dokázali analyzovat správný růst a vývoj dítěte (v možnostech daných jejich vzděláním). Tím je myšlena postura, zdravá chůze, lokomoční činnost i kondiční cvičení - a všem těmto tématům jsme se na semináři věnovali. Toto setkání bylo koncipováno jako pomocná ruka pracovníkům s předškolními dětmi pro první kroky tímto směrem. Vše jsme se samozřejmě snažili propojit s praxí a cvičení jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži.

Samostatnou kapitolou je spojení těchto cvičení a přirozené radosti z pohybu a her u dětí. Pokud se nám to podaří, úspěch je už napůl zaručen - my jsme se u nich bavili dost a věříme, že budou i děti 😊

Na závěr bychom chtěli zmínit, že velkým problémem dneška je přítomnost (jež někdy hraničí až se závislostí) mobilních telefonů, počítačů a televizorů v našich každodenních životech. Zde je velmi důležitý vzor rodiče, který si musí být své role a zodpovědnosti vědom. Předškolní děti si nejsou schopné samy organizovat denní režim a je důležité v nich zakotvit správné návyky, na které budou stavět na základní škole a v dalších obdobích jejich života. V pozdějším věku je jejich získávání mnohokrát pracnější.


Na září a říjen chystáme znovu něco pro mateřinky, ale i starší děti.

Tak se nechte překvapit a přejeme krásné letní dny😊

Koordinátor APA pro Jesenicko

Mgr. Václav Macháček