IKAPOK II

Kroužek Elektroniky a robotiky

Kroužek Elektroniky a robotiky

IKAP2

21. 3. 2023

Do kroužku Elektroniky a robotiky určeného pro žáky SŠ k nám, Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice, pravidelně dochází pět až šest žáků, a to především ze druhého ročníku oboru elektrotechniky. Tito žáci se zabývají vlastními projekty, v nichž řeší problematiku autonomních vozítek nebo robotických ramen se sériovou kinematikou. Žáci navrhují jak konstrukční uspořádání, přičemž pro výrobu jednotlivých dílců využívají 3D tiskárny, tak i elektronické řízení založené na platformách Arduino či Raspberry Pi. Součástí projektů je rovněž zajištění komunikace prostřednictvím IT techniky. 

V kroužku se také v poslední době věnujeme nasazení automatizačních prostředků, jako jsou PLC či uPLC, které vyučujeme v rámci 3. a 4. ročníku v zaměření automatizační techniky. V kroužku jsme vytvořili „mini skleník“ s automatickým hlídáním teploty a samočinným zavlažováním. Celý koncept je ovládán uPLC firmy Crouzet a bude dále sloužit i při běžné výuce jako demonstrační pracoviště.

Kromě dlouhodobých praktických maturit se také žáci se svými projekty účastní různých soutěží. Ke konci roku 2022, to byla robotická soutěž Merkur perFEKT Challenge pořádaná na Elektrotechnické fakultě při VUT v Brně, kde se žáci umístili na druhém místě. V polovině března tohoto roku, se žák Petr Bednařík účastnil školního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), přičemž se svým autonomním roverem postoupil do kola okresního.

Ing. Miroslav Opl

vedoucí volnočasové aktivity na CKP