IKAPOK II

Metodický den oborové didaktiky – Mikroskopování

Metodický den oborové didaktiky – Mikroskopování

IKAP2

20. 6. 2022

Na Střední škole gastronomie, farmářství a služeb Jeseník v Horních Heřmanicích proběhl dne 7.6. 2022 workshop – Metodický den oborové didaktiky zaměřený na mikroskopování a vyšetření včelstva na přítomnost spor Nosema sp. Žákům bylo připomenuto teoretické učivo z předmětu Chov včel, kapitola nemoci včel. Obzvláště byl kladen důraz na životní cyklus Nosema sp., který nám umožňuje rozpoznat onemocnění ještě před klinickými příznaky. Po seznámení žáků s postupem, se žáci pustili do zhotovení preparátu z připravených včel (dříve odebraných z nemocného včelstva a zamražených pro účely této hodiny). Po preparaci 10 zadečků a vymačkání jejich obsahů, tekutinu přiměřeně naředili a pomocí kapátka nanesli roztok na podložní sklíčko. Krycí sklíčko pak přiložili tak, aby pozorování nenarušovali bubliny. Po zhotovení nativního preparátu se pustili do jeho zkoumání a hledání spor pod čtyřsetnásobným zvětšením. Žáci správně identifikovali přítomnost Nosema sp.

Následně po vzorové vyučovací hodině proběhla diskuse mezi pedagogy o použitých didaktických metodách. Zejména pozitivně působila kombinace teoretické přípravy a následné vlastní praktické činnosti. Opakované střídání teorie a pozorování, pomáhá udržet koncentraci žáků. V diskusi padli také návrhy na další objekty k pozorování pro zlepšení praktické zkušenosti s mikroskopováním.


Ing. Jan David

Metodik KMK 15 Ekologické zemědělství