IKAPOK II

Metodický den oborové didaktiky - Ustájení a krmení telat

Metodický den oborové didaktiky - Ustájení a krmení telat

IKAP2

3. 7. 2022

Krajský metodický kabinet 12 Zemědělství a chovatelství uspořádal na jaře tohoto roku pro pedagogy středních škol se zaměřením na zemědělství workshop Metodický den oborové didaktiky – Ustájení a krmení telat. Workshop se konal na Střední škole sociální péče a služeb, Zábřeh.


Vyučující Vladislava Endlerová si připravila vyučovací hodinu zaměřenou na ustájení a krmení telat s využitím prezentace, která byla doplněna o ukázky provádění jednotlivých pracovních postupů žáků na pracovištích odborného výcviku.


Po skončení vyučovací hodiny proběhla diskuse na téma výběru vhodných vyučovacích metod pro konkrétní témata a vzájemná výměna zkušeností.


Workshop byl přínosný pro obě strany. Žáci uvítali prezentaci k upevnění odborných vědomostí a dovedností a přítomní vyučující odborných předmětů a odborného výcviku měli možnost si vyměnit poznatky a zkušenosti ze svých školIng. Blahoslav Červík

Krajský metodik kabinetu Zemědělství a chovatelství