IKAPOK II

Ošetřovatelská péče o speciální i.v vstupy (PICC, midline, port)

Ošetřovatelská péče o speciální i.v vstupy (PICC, midline, port)

IKAP2

21. 9. 2023

Odborný seminář pro Krajský metodický kabinet zdravotnictví vedla vedoucí PICC teamu FN Olomouc Mgr. Martina Douglas a BC. Petra Táborská. Nejprve bylo představeno pracoviště PICC teamu, jeho možnosti a portfolio nabízených služeb.

Poté všechny přítomné seznámily s jednotlivými druhy katetrů, rozdílech v materiálech, způsobu zavedení a jejich použití. K dispozici měly konkrétní statistické údaje vycházející z praxe a na konkrétních kazuistikách ukazovaly důsledky nežádoucího či špatného neodborného zacházení s katetry. Upozorňovaly na nejčastější chyby v péči o tyto katetry, upřesnily kompetence personálu v péči o tyto katetry a seznámily nás se správným způsobem péče. 

Praktická část semináře byla založena na osobním prožitku a vyzkoušení si převazu daného katetru, správného proplachu a manipulace se všemi součástmi speciálních katetrů. Mohly jsme si prohlédnout všechny dostupné pomůcky, které se v péči o i.v. vstupy v současné době používají. Téma bylo natolik zajímavé, že vyvolalo dlouhou diskuzi a množství otázek.

Seminář byl hodnocen velmi kladně, vzhledem k zajímavému a poutavému tématu, příjemnému přednesu a bohatým zkušenostem sester z PICC teamu. Rozšířily jsme své znalosti a dovednosti v péči o invazivní venózní vstupy. Poznatky lze velmi kvalitně využít nejen v teoretické výuce v předmětu Ošetřovatelství, ale i v praktické výuce Ošetřování nemocných přímo v nemocnici, kde se s těmito vstupy běžně setkáváme. 


Mgr. Lucie Přikrylová

Vedoucí KMK 16

SZŠ a VOŠ zdr. EP Olomouc