IKAPOK II

Platforma Krajského metodického kabinetu Potravinářství a gastronomie

Platforma Krajského metodického kabinetu Potravinářství a gastronomie

IKAP2

27. 6. 2023

Pedagogové oboru gastronomie, zájemci z řad dalších pedagogů a pozvaní hosté se sešli dne 31. 5. 2023 na SOŠ Prostějov ke společnému jednání v platformě a ke vzájemnému sdílení zkušeností v podpoře PTV na SŠ a ZŠ. Proběhla prezentace úspěšně realizovaných aktivit KMK a CKP – workshopy, stáže, vybrané novinky z oboru, příklady dobré praxe. Taktéž zazněla pozvánka na nejbližší gastro seminář v rámci KMK11. Byla hodnocena spolupráce při vzájemné podpoře pedagogů prostřednictvím kabinetů a CKP při aktivitách žáků. Vedoucí CKP Ing. Zámostná a krajská metodička KMK Ing. Stískalová se shodly na velmi úspěšné spolupráci mezi pedagogy a školami.V Prostějově dne 5.6.2023

Ing. Iveta Stískalová, krajský metodik KMK11