IKAPOK II

Platforma Krajského metodického kabinetu Zemědělství a chovatelství (KMK12) a Ekologického zemědělství (KMK15)

Platforma Krajského metodického kabinetu Zemědělství a chovatelství (KMK12) a Ekologického zemědělství (KMK15)

IKAP2

23. 5. 2023

Dne 11. května 2023 se uskutečnila Platforma KMK Zemědělství a chovatelství a KMK Ekologického zemědělství na Střední škole zemědělské Přerov. Zúčastnění pedagogové si vyměnili informace o realizovaných aktivitách, za KMK 12 vystoupil Ing. Cupák a seznámil přítomné s příkladem dobré praxe „Oprava netěsnosti a výměna ventilů u vznětových motorů“, Ing. Špunda s novinkou z oboru „Sadové a viniční traktory“, paní Endlerová představila novinku „Robotické dojení“. Za KMK 15 vystoupil Ing. Spurný a přednesl příklady dobré praxe „Polní kázání, Posouzení a rekultivace ekologicky poškozené lokality“, Ing. David představil svůj příklad dobré praxe „Optimalizace času potřebného k ošetřování včelstev“. 

Dále vedoucí KMK Ing. Červík a Ing. Indrák informovali o nabízených stážích v obou kabinetech. 

Následně proběhla rozsáhlá prohlídka odborných učeben a odborného výcviku spojená s prohlídkou vystavené techniky.

Po prohlídce proběhla diskuse a pedagogové si navzájem vyměnili své zkušenosti. Celá Platforma se nesla v příjemném přátelském duchu.Ing. Blahoslav Červík

krajský metodik - vedoucí KMK 12

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník


Ing. Jaroslav Indrák

krajský metodik - vedoucí KMK 15

Střední škola zemědělská, Přerov