IKAPOK II

Rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit

Rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit

IKAP2

16. 5. 2023

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II a programu RPVOK připravili metodici RC APA pod vedením pana dr. Lajzy žákům druhých ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově sérii workshopů. Tématem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Seminář byl organizován jako praktická ukázka s možností aktivní účasti žáků. Žáci si mohli vyzkoušet současné způsoby rozvoje základů pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání.

Celého bloku workshopů se dne 9. 5. 2023 zúčastnilo bezmála 90 žáků naší školy, kteří měli možnost obohatit své znalosti a dovednosti v dané oblasti, která je v současné době velmi aktuální a exponovaná.

 

Dne 10. 5. 2023 proběhl na GJB a SPgŠ Přerov další ze seminářů ve spolupráci s RC APA UP Olomouc, tento seminář se konal v rámci projektů IKAP II a RPVOK.

Semináře se zúčastnilo 20 pedagogických pracovníků z mateřských škol. Název akce: „Dítě se SVP v předškolním inkluzivní vzdělávání.“ Seminář byl tentokrát složen z praktických výstupů a teoretické přednášky.

Hlavní témata:

1) Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi, předškolním inkluzivním vzdělávání.

2) Rozvoj pohybové gramotnosti a kondiční cvičení dětí předškolního věku.