IKAPOK II

Soutěž v zapojování logických obvodů

Soutěž v zapojování logických obvodů

IKAP2

6. 6. 2023

Šikovní žáci z RG a ZŠ Otto Wichterleho v Prostějově, která patří do týmu CKP07 Stavebnictví, poměřilo dne 19. dubna 2023 své síly ve znalostech a dovednostech z elektrotechniky. Ty mohli získat na předchozích polytechnických workshopech na spolupracující SŠ.

Nejprve byly žákům předvedeny a připomenuty jednoduché elektrické obvody, značky a návod, jak na to. Každý žák pak měl jednu hodinu na zadaný soutěžní úkol – v programu LOGO!Soft Control navrhnout a vytvořit několik logických obvodů. Hodnotila se funkčnost i provedení zapojení obvodů. Většině se dařilo a ti nejlepší si odnesli i drobné odměny.


Ing. Pavel Vysloužil

garant spolupráce se ZŠ na SOŠp a SOUs, Prostějov