IKAPOK II

Využití Simulačního centra pro výuku odborných předmětů

Využití Simulačního centra pro výuku odborných předmětů

IKAP2

14. 3. 2023

Krajský metodický kabinet zdravotnictví uspořádal 13. března online seminář pro pedagogy zdravotnických oborů na téma Využití Simulačního centra pro výuku odborných předmětů. Odbornice z praxe Mgr. Petra Benešová představila Simulační centrum na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, které svým vybavením připomíná skutečnou nemocnici. Navíc pacienti jsou tvořeni moderními simulátory, takže si studenti cvičí i komunikaci a přístup k pacientovi. Bylo vytvořeno celkem 9 oddělení: ARO a intenzivní medicína, anatomie, fyzioterapie a rehabilitace, chirurgie a traumatologie, ošetřovatelství, urgentní medicína, miniinvazivní středisko, gynekologicko-porodnické oddělení, neonatologie a pediatrie, urologie. 

Seminář se účastníkům velmi líbil a projevili zájem navštívit osobně toto centrum.

https://simlek.osu.cz/


Mgr. Markéta Dostálová

Metodička KMK zdravotnictví

Střední zdravotnická škola Hranice