IKAPOK II

Workshop „ Co se děje v lidském těle“

Workshop „ Co se děje v lidském těle“

IKAP2

5. 6. 2023

Ve dnech 18. dubna a 9. května 2023 proběhly na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Šumperku workshopy s názvem „Co se děje v lidském těle“. Workshopy byly určeny pro žáky 5. ročníku Základní školy dr. E. Beneše v Šumperku a celkem se jich zúčastnilo 63 žáků. Při přípravě workshopů jsme spolupracovali s učitelkami základní školy, abychom navázali na učivo přírodopisu. Cílem workshopu bylo zopakování, upevnění a rozšíření znalostí o lidském těle z přírodopisu. Pro žáky jsme připravili pět stanovišť s tématy:

  • kosterní soustava,
  • oběhový systém,
  • dýchací systém,
  • zažívací systém,
  • vylučovací systém.

Každá skupina žáků v počtu 4 – 5 prošla všemi uvedenými stanovišti, na kterých plnila úkoly. Žáci na jednotlivých stanovištích pracovali s anatomickými modely, zaznamenávali
a popisovali jednotlivé orgány, řešili různé kvízy, luštili tajenky, osmisměrky a pracovali s fonendoskopem a oxymetrem. V průběhu workshopu nám na jednotlivých stanovištích pomáhali žáci 3. ročníku naší školy. Této aktivity se zhostili s velkým nasazením a mohli si tak vyzkoušet, co obnáší práce učitele. Role učitelů se žákům naší školy velmi zalíbila, vzhledem k tomu, že se realizovali v tématu, ve kterém jsou si jistí a rozumí jemu, což nepochybně vede k rozvoji jejich seberealizace. Mimo jiné tato aktivita vedla i k rozvoji komunikačních schopností s dětskou věkovou skupinou, což zhodnotili velmi kladně, obzvlášť když zaznamenali, že se plnění úkolů žákům z 5. tříd, vedených v jejich režii daří.

Žáci základní školy hodnotili aktivitu pozitivně, což bylo znát i na jejich zájmu a nadšení. Líbilo se jim skládání anatomických modelů, rozpoznávání jednotlivých kostí lidského těla. Byli velmi zaujati posloucháním srdeční činnosti pomocí fonendoskopu a měřením nasycení krve kyslíkem pomocí oxymetru. Rovněž kladně byly workshopy hodnoceny učitelkami
ze základní školy, které aktivity realizované ve workshopu využily jako opakování před testem, nebo na tyto aktivity dále navázaly v hodinách přírodopisu.

Mgr. Miroslava Šopíková, garant spolupráce se ZŠ

SZŠ a VOŠZ Šumperk