IKAPOK II

Workshop Lesní pedagogika

Workshop Lesní pedagogika

IKAP2

19. 6. 2023

Dne 15.6. 2023 proběhl na SLŠ Hranice workshop s názvem Lesní pedagogika pro žáky ZŠ a MŠ Partutovice. Workshop probíhal v arboretu školy. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a každá skupina šla na jiné stanoviště. Byly připraveny tyto stanoviště:

  1. těžba dřeva
  2. svážení dříví
  3. měření stromů
  4. poznávání stromů podle listů či jehličí
  5. výroba upomínkových předmětů

Žáci si vyzkoušeli řezání pilou, vyvážení dřeva, změřili si výšku stromu i jeho průměr. Na závěr si na kulatinu, kterou si sami uřízli, natiskli stopu oblíbeného lesního zvířete a dozdobili dle vlastní fantazie.

Workshop se žákům velmi líbil, do všech aktivit se zapojili s chutí a odcházeli plní zážitků.


Ing. Helena Drozdová

Koordinátor věcných aktivit na SŠ

SLŠ Hranice