Workshop na téma INICIÁLA

Workshop na téma INICIÁLA
2. 9. 2021

Součástí on-line prezentace byly ukázky iniciál v iluminovaných rukopisech, ale i novodobé iniciály určené pro tištěné knihy. V praktické části workshopu se žáci mohli inspirovat dostupnými fonty, které jim byly představeny, nebo vytvořit písmeno zcela podle své vlastní fantazie. Dalším zadáním bylo doplnit písmeno o ilustraci. Téma ilustrace nebylo stanoveno. Mohli se inspirovat příběhem ze své oblíbené knihy, svými zájmy nebo využít momentální inspirace. Jako základní technika byla stanovena kresba tužkou, pastelkou, ale mohli využít i další kresebné materiály. Výstupem aktivity jsou povedené a originální výtvarné práce zachycující počáteční písmena.