Workshop – Pneumatické pohony ve vzdělávání

Workshop – Pneumatické pohony ve vzdělávání
7. 10. 2021

V rámci aktivit Krajského metodického kabinetu automatizace a robotiky proběhl dne 21. září 2021 na Střední průmyslové škola elektrotechnické
a Obchodní akademii Mohelnice workshop na téma "Pneumatické pohony ve vzdělávání". 13 učitelům z 5 odborných středních škol Olomouckého kraje byla předvedena učebna automatizace. Odborný poradce firmy Festo, s.r.o. Ing. Jiří Řehoř prezentoval možnosti výukového systému FluidSIM a podal informace k výrobku Festo Motion Terminal, který je významnou inovací v oblasti ventilů používaných pro řízení pneumatických pohonů. 

V praktické části workshopu si pedagogové vyzkoušeli v jednoduchých úlohách elektrické řízení pneumatických pohonů prostřednictvím PLC Simatic s programováním v platformě TIA Portal. Dále byli účastnící workshopu seznámeni s trendy v oblasti řízení a konstrukce pneumatických pohonů a možností využití systémů firmy Festo pro realizaci výuky automatizace. 

Při řešení praktických úloh byla diskutována nejen jejich realizace, ale také možnosti vhodného zařazení do výuky s ohledem na přiměřenou obtížnost pro žáky. Během workshopu učitelé v neformálních rozhovorech také sdíleli své zkušenosti z výuky automatizace, robotiky a dalších odborných předmětů.

Dne 1.10.2021
Ing. Jiří Burda, vedoucí KMK 17 AR