IKAPOK II

Workshopy Technika zábavně

Workshopy Technika zábavně

IKAP2

7. 3. 2023

V rámci workshopů Technika zábavně k nám na CKP05 do SPŠ strojnické v Olomouci docházejí skupiny žáků z pěti spolupracujících ZŠ.

Úvodní workshopy jsou zaměřeny na seznámení žáků s prostředím školy. Provedeme je celou školou, ukážeme jim odborné učebny v části teoretické výuky (elektro laboratoř. laboratoř kontroly a měření, učebna automatizace, učebny ICT, v nichž probíhá výuka CAD a CAM) i učebny odborného výcviku (učebna 3D tisku, plastikářský lis, obrobna s CNC stroji, kovárna, svařovna). 

V této fázi představíme žákům obory vyučované na škole a zodpovíme položené otázky. Informujeme o kroužku CAD, který nabízíme žákům ZŠ, seznámíme s datem konání dnů otevřených dveří. Úvodní aktivita je vhodná i pro celou třídu.

Na úvodní workshop navazují workshopy probíhající v odborných učebnách školy. Ty jsou s ohledem na aktivní práci žáků s technikou optimální pro polovinu třídy. Kolegové učitelé ze spolupracujících základních škol nám vycházejí vstříc a vybírají žáky dle zájmu o danou problematiku. S aktivními a zvídavými žáky je pak radost pracovat. 

V elektro laboratoři si žáci vyzkoušeli jedno z konkrétních měření, na němž aktuálně naši žáci ve 3. ročníku pracují – prováděli jsme kontrolu přesnosti voltmetru. Žáci si podle instrukcí vyučujícího samostatně zapojili měřicí obvod dle schématu. Po kontrole správnosti zapojení si žáci vyzkoušeli, jak funguje regulace obvodových veličin, naučili se odečítat na analogovém měřicím přístroji v závislosti na nastaveném rozsahu přístroje a použili při měření i moderní digitální multimetr.

Dále si žáci vyzkoušeli regulaci chodu stejnosměrného motorku a měření obvodových veličin.

Předvedli jsme si v činnosti Stirlingův motor a bezdotykově jsme optickou metodou změřili jeho otáčky.

Příště žákům předvedeme práci s programovatelným logickým automatem Siemens Simatic S7-1200 a základy jeho programování v aplikaci TIAportal.


Mgr. Martin Havelka, PhD.

garant odborné spolupráce